Nejčastější příčiny úmrtí

Níže uvedený slovníček nemocí a příčin úmrtí využijete při luštění matrik zemřelých. Mnohé nemoci se dnes již naštěstí nevyskytují, takže slovníček také slouží pro představu s čím naši předkové museli bojovat.

Děkujeme za poskytnutí základních výrazů Aleně Křivánkové.

To dává slušný základ pro tvorbu slovníčku vámi - uživateli. Tato stránka je připravena jako tzv. wiki stránka, kdy obsah můžete vytvářet, editovat a doplňovat sami. Znáte např. Wikipedii? To je stejný princip.

Upravovat stránku mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. To je nutné jako ochrana před spamem.

Slovníček

[Article: NemociAúmrtí | Diskuze «]
HomePage Reload page Edit Versions Download HTML

[1]Název odkazu?

Originální výrazČeský výraz
nemusí být vždy gramaticky správný nejde vždy o překlad, ale i o vysvětlení pojmu
A
Abbruchbluttung krvácení při potratu
Abdomen acutum náhlá příhoda břišní, "akutní břicho"
Abdominaltyphus tyfus břišní
Abmagerung chřadnutí, vyhubnutí, úbytě - často
Abort potrat
Abort artefizieller, künstlicher potrat umělý, úmyslný
Abzehrung příčinou TBC, také nádorové onemocnění i sešlost věkem
Acrinia renalis selhání ledvin
Adenocanthoma, adenocarcinoma, adenomyosarkoma, adenokarcinom zhoubný nádor (různého druhu)
Adynamie , adynamia sešlost věkem
Adynamia cordis selhání srdce, srdeční slabost
Akutbauch akutní břicho (doslova), sem zahrnovány příčiny jako zauzlení střev, prasklý žaludeční vřed, zánět slepého střeva, ledvinové či žlučové kameny
Alhus malomocenství
Allantiasis botulismus
Allgemeine Wassersucht vodnatelnost
Alterschwäche sešlost věkem
Altershalber záškrt
Angina diphterica, angina membranacea záškrt
Angina pectoris ischemická choroba srdeční
AnginaLudivicí zánět dolní dutiny ústní
Anthrax, anthraxbeule uhlák, sněť slezinná
Aphtenseuche, aphthae epizooticae slintavka
Apoplexia cardiaca mrtvice srdeční
Apoplexia cerebri mrtvice mozková
Appendictis zánět slepého střeva
Auplavice, auplawka úplavice
Ausblutung vykrvácení
Ausgelassener psotník
Aussatz malomocenství
Auswurf blutiger chrlení krve
B
Badetod utopení se (smrt) při koupání
Bakterienruhr úplavice
Barpel neštovice
Bauchfluss úplavice
Bauchtyphuss tyfus břišní
Bauchwassersucht vodnatelnost břišní
Bazillenruhr úplavice
Bergsucht dušnost havířská, zaprášení plic
Beulenkrankheit, Beulenpest mor
Beuschel TBC
Blattern (schwarze) neštovice (černé, tj. pravé)
Blaue Pocke uhlák, sněť
Blutfäulnis, Blutsepsis, Blutvergiftung otrava krve
Blutlauf, Blutfluss, Blutgang úplavice
Blutspeien, Blutspucken, Blutsturz chrlení krve (většinou při TBC)
Brajny záškrt
Brand sněť
Bräune, Diphteritis záškrt
Brightická horečka zánět ledvin
Brustwassersucht voda na plicích
Bubo, Bubonpest mor dýmějový
C, Č
Cachexia sešlost, vysílení a velký zhubnutí
Caissonkrankheit kesonová nemoc
Cancer, cancerosis, carcinoma zhoubný nádor, rakovina
Cardioplegia srdeční mrtvice, ochrnutí srdce
Combustio popálenina s puchýři
Compresis neprůchodnost střev
Consumptio sešlost věkem, používáno i pro velké vysílení, zeslábnutí i tuberkulózu
Contagio, contagium mor, ale i nákaza
Contaminatio nákaza
Contusio cerebri zhmoždění mozku
Convulsio psotník, křeče
Crup, Krup záškrt, difterický krup
Čema syfilis, příjice
Červenka červená úplavice
Čtvernice, čtvrtnice, čtvrtenice, čtvrtačka malárie čtyřdenní
D
Darmeinklemmung, Darmeinschiebung neprůchodnost střev
Darmfrass, darmruhr úplavice střevní
Darre, Darrfieber, Darrsucht tuberkulóza
Decrepitus sešlost věkem
Dennička malárie tropická
Diarrhoea epidemica úplavice
Diathesis krvácivost
Diphterie, diphteritis záškrt
Disenterie, dyzentérie, dyzenteř úplavice
Drobnice, drobotnice plané neštovice
Drüsenbeule mor dýmějový, hlíza
Dřístačka, dřízdačka úplavice, průjem, běhavka
Durchfall, Durchlauf průjem
Dürre, Dürrsucht tuberkulóza plicní
E
Eclampsia infantum, Eklampsie der Kinder psotník
Eiterblattern neštovice pravé
Emphysema rozedma plic
Emociatio úbytě (jakékoliv, nejen TBC)
Entkräftung sešlost věkem
Ergotismus otrava námelem
Ertrinken utonutí
Erwürgung oběšení
F
Fabelsucht, Falbel, fallende Krankheit padoucnice
Fallsucht padoucnice
fantivá nemoc neštovice pravé
Faulfieber, febris calida tyfus břišní
Febris flava zimnice žlutá
Febris hectica tuberkulóza
Febris intermittens (quartana) malárie (čtvrtodenní)
Febris quintana horečka volyňská, zákopová
Febris scarlatinosa rubra spála
Fík moruše nádor v konečníku
Flammfieber spála
Flussfieber chřipka
Flecken, rote - neštovice plané, též zarděnky
Fraiss, Fraisen, fras, frajs, fryzl božec, psotník
Frieseln zarděnky
Fruchtwasseraspiration vdechnutí plodové vody
G
Gallenbrechruhr cholera asijská
Gallenfieber tyfus břišní
Gallensucht, Gelbsucht žloutenka
Gefrieren umrznutí
Gehirnapoplexia mrtvice mozková
Gicht dna, pakostnice
Genickstarre tetanus
Glotzauge nemoc Basedowova
Grand mal velký epileptický záchvat
H
Halskrankheit záškrt
Hautbrand spála
Herzschlag mrtvice(srdeční)
Hirnschlag mrtvice(mozková)
Hitziges Fieber tyfus břišní
Hlavnice, hlavnička tyfus břišní
Hluchá nemoc padoucnice
Horečka blaťácká, žňová leptospiróza
Horečka hektická TBC
Hund, Roterhund spála
Hundswut vzteklina
Hünsch mor
Hydrops universalis vodnatelnost celková
K
Kašel dusivý
Knollsucht malomocenství
Keuchhusten černý kašel
Kňahně neštovice
Kog, Koge mor
Konvulse psotník
Korsen tuberkulóza
Koutnická horečka horečka omladnic
Krvácivost novorozenců nedostatek vitamínu K
L
Lachmuskelkrampf tetanus
Lakotě staročeský výraz pro TBC u dětí
Lámání v kloubech (údech) zánět kloubů
Lähnung, Paralyse obrna, ochrnutí
Lebendschwache slabost k životu (často u dětí, které zemřely hned po porodu)
Lumpersucht tuberkulóza
Lungenblutung krvácení z plic
Lungenschwindsucht, Lungensucht souchotiny, tuberkulóza
Lungenwassersucht vodnatelnost plic
Lyssa vzteklina
M
Marasmus senilis sešlost věkem
Masern,Röteln spalničky
Mázdřivka záškrt
Měknutí mozkuodumření části mozku, po mrtvici
Moribundus adlata přinesen umírající
Mundsperre tetanus
N
Nerven Fieber tyfus břišní
O
obrna třaslaváParkinsonova nemoc
Osýpky spalničky
Otrava kostíkem otrava fosforem
P
Pastelín konečník
Pest, Pestbeule mor
Peteče tyfus břišní, černé neštovice
Pneumonia crouposa zánět plic
Pocken schwarze neštovice
Progresivní paralýza poslední stádium syfilis
Pthisis intestinalis průjem
Puerperalfiber horečka omladnic,poporodní
R
Rabies vzteklina
Rotsucht spalničky
Röteln zarděnky
Rygle spalničky
Rubeola zarděnky
Ruhr úplavice
S
Scrophulosa TBC uzlin
Segen mor
Scharlach, Scharlachfieber spála
Schleimfieber, Schleimschlag tyfus břišní
Schlundbräune záškrt
Střídavka střídavá horečka, malárie
Schwinde, Schwindsucht tuberkulóza
Skrofeln, Skrofelsuchtkrtice (tuberkulóza na mízní uzlině)
Stickkatar záškrt
Studený absces hnisavé ložisko TBC
T
Tabes dorsalis poslední stádium syfilis
Tálovitost krve otrava krve, leukémie
Tentamen pokus
Tollsucht, Tollwut vzteklina
Trismus neonatorum novorozenecký tetanus
Typhus, hitziges Fieber tyfus,hlavnička
typhus exantemica skvrnitý tyfus
typhus bellicus skvrnitý tyfus
U'
Ulcus venticuli žaludeční vřed
Unglücklich Geburt nešťastný porod
V,W
volvulus intestini zauzlení střev
Wassersucht vodnatelnost
Z
Zbubření krve otrava krve
Ztučnělé lůžko poškozená placenta, např. u diabetiček
Last changed: 14.05.2010 10:29 by marie mackerlová - HomePage Reload page Edit Versions Download HTML