Nejčastější příčiny úmrtí

Níže uvedený slovníček nemocí a příčin úmrtí využijete při luštění matrik zemřelých. Mnohé nemoci se dnes již naštěstí nevyskytují, takže slovníček také slouží pro představu s čím naši předkové museli bojovat.

Děkujeme za poskytnutí základních výrazů Aleně Křivánkové.

To dává slušný základ pro tvorbu slovníčku vámi - uživateli. Tato stránka je připravena jako tzv. wiki stránka, kdy obsah můžete vytvářet, editovat a doplňovat sami. Znáte např. Wikipedii? To je stejný princip.

Upravovat stránku mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. To je nutné jako ochrana před spamem.

Slovníček

[Article: Nemociaúmrtí | Diskuze «]
HomePage Reload page Edit Versions Download HTML


Originální výraz Český výraz
nemusí být vždy gramaticky správný nejde vždy o překlad, ale i o vysvětlení pojmu
A
Abbruchbluttung krvácení při potratu
Abdomen acutum náhlá příhoda břišní, "akutní břicho"
Abdominaltyphus tyfus břišní
Abmagerung chřadnutí, vyhubnutí, úbytě - často
Abort potrat
Abort artefizieller, künstlicher potrat umělý, úmyslný
Abzehrung příčinou TBC, také nádorové onemocnění i sešlost věkem
Acrinia renalis selhání ledvin
Adenocanthoma, adenocarcinoma, adenomyosarkoma, adenokarcinom zhoubný nádor (různého druhu)
Adynamie , adynamia sešlost věkem
Adynamia cordis selhání srdce, srdeční slabost
Akutbauch akutní břicho (doslova), sem zahrnovány příčiny jako zauzlení střev, prasklý žaludeční vřed, zánět slepého střeva, ledvinové či žlučové kameny
Alhus malomocenství
Allantiasis botulismus
Allgemeine Wassersucht vodnatelnost
Alterschwäche sešlost věkem
Altershalber záškrt
Angina diphterica, angina membranacea záškrt
Angina pectoris ischemická choroba srdeční
Anthrax, anthraxbeule uhlák, sněť slezinná
Aphtenseuche, aphthae epizooticae slintavka
Apoplexia cardiaca mrtvice srdeční
Apoplexia cerebri mrtvice mozková
Appendictis zánět slepého střeva
Auplavice, auplawka úplavice
Ausblutung vykrvácení
Ausgelassener psotník
Aussatz malomocenství
Auswurf blutiger chrlení krve
B
Badetod utopení se (smrt) při koupání
Bakterienruhr úplavice
Barpel neštovice
Bauchfluss úplavice
Bauchtyphuss tyfus břišní
Bauchwassersucht vodnatelnost břišní
Bazillenruhr úplavice
Bergsucht dušnost havířská, zaprášení plic
Beulenkrankheit, Beulenpest mor
Blattern (schwarze) neštovice (černé, tj. pravé)
Blaue Pocke uhlák, sněť
Blutfäulnis, Blutsepsis, Blutvergiftung otrava krve
Blutspeien, Blutspucken, Blutsturz chrlení krve (většinou při TBC)
Brajny záškrt
Brand sněť
Bräune, Diphteritis záškrt
Brustwassersucht voda na plicích
Bubo, Bubonpest mor dýmějový
C, Č
Cachexia sešlost, vysílení a velký zhubnutí
Caissonkrankheit kesonová nemoc
Cancer, cancerosis, carcinoma zhoubný nádor, rakovina
Cardioplegia srdeční mrtvice, ochrnutí srdce
Consumptio sešlost věkem, používáno i pro velké vysílení, zeslábnutí i tuberkulózu
Contagio, contagium mor, ale i nákaza
Contaminatio nákaza
Contusio cerebri zhmoždění mozku
Convulsio psotník, křeče
Compresis neprůchodnost střev
Čema syfilis, příjice
Čtvernice, čtvrtnice, čtvrtenice, čtvrtačkaČtvernice, čtvrtnice, čtvrtenice, čtvrtačka malárie čtyřdenní
D
Darmruhr úplavice
Darre, Darrfieber, Darrsucht tuberkulóza
Dennička malárie tropická
Diarrhoea epidemica úplavice
Diphterie, diphteritis záškrt
Disenterie, dyzentérie, dyzenteř úplavice
Dřístačka, dřízdačka úplavice, průjem
Durchfall, Durchlauf průjem
Eclampsia infantum, Eklampsie der Kinder psotník
Emphysema rozedma plic
Entkräftung sešlost věkem
Fabelsucht padoucnice
Faulfieber, Febris calida tyfus břišní
Fraiss, Fraisen, fras, frajs, fryzl božec, psotník
Frieseln zarděnky
Gallenfieber tyfus břišní
Gicht dna, pakostnice
Genickstarre tetanus
Halskrankhei záškrt
Herzschlag mrtvice(srdeční)
Hirnschlag mrtvice(mozková)
Hlavnice, hlavnička tyfus břišní
Hund, Roterhund spála
Hundswut vzteklina
Knollsucht malomocenství
Kňahně neštovice
Kog, Koge mor
Konvulse psotník
Korsen tuberkulóza
Lachmuskelkrampf tetanus
Lakotě staročeský výraz pro TBC u dětí
Lámání v kloubech (údech) zánět kloubů
Lähnung, Paralyse obrna, ochrnutí
Lebendschwache slabost k životu (často u dětí, které zemřely hned po porodu)
Lumpersucht tuberkulóza
Lungenblutung krvácení z plic
Lungenschwindsucht, Lungensucht souchotiny, tuberkulóza
Lungenwassersucht vodnatelnost plic
Lyssa vzteklina
Marasmus senilis sešlost věkem
Masern,Röteln spalničky
Mázdřivka záškrt
Pest, Pestbeule mor
Pneumonia crouposa zánět plic
Pocken schwarze neštovice
Rabies vzteklina
Rotsucht spalničky
Röteln zarděnky
Rygle spalničky
Rubeola zarděnky
Scharlach, Scharlachfieber spála
Schleimfieber, Schleimschlag tyfus
Schlundbräune záškrt
Schwinde, Schwindsucht tuberkulóza
Skrofeln, Skrofelsucht krtice (tuberkulóza na mízní uzlině)
Stickkatar záškrt
Tollsucht, Tollwut vzteklina
Typhus, hitziges Fieber tyfus,hlavnička
Ulcus venticuli žaludeční vřed
Unglücklich Geburt nešťastný porod
Wassersucht vodnatelnost
Last changed: 18.06.2008 12:17 by Alena Křivánková - HomePage Reload page Edit Versions Download HTML