Nejčastější příčiny úmrtí

Níže uvedený slovníček nemocí a příčin úmrtí využijete při luštění matrik zemřelých. Mnohé nemoci se dnes již naštěstí nevyskytují, takže slovníček také slouží pro představu s čím naši předkové museli bojovat.

Děkujeme za poskytnutí základních výrazů Aleně Křivánkové.

To dává slušný základ pro tvorbu slovníčku vámi - uživateli. Tato stránka je připravena jako tzv. wiki stránka, kdy obsah můžete vytvářet, editovat a doplňovat sami. Znáte např. Wikipedii? To je stejný princip.

Upravovat stránku mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. To je nutné jako ochrana před spamem.

Slovníček

[Article: Discussion:NemociAúmrtí | Zpět naNemociAúmrtí ]
HomePage Reload page Edit Versions Download HTML


Originální výraz Český výraz
Abbruchbluttungkrvácení při potratu
Abdominaltyphustyfus břišní
Abmagerungchřadnutí, vyhubnutí, úbytě - často
Abzehrungpříčinou TBC, také nádorové onemocnění i sešlost věkem
Acrinia renalisselhání ledvin
Adynamie, adynamiasešlost věkem
Adynamia cordisselhání srdce, srdeční slabost
Akutbauchakutní břicho (doslova), sem zahrnovány příčiny jako zauzlení střev, prasklý žaludeční vřed, zánět slepého střeva, ledvinové či žlučové kameny
Alhusmalomocenství
Alterschwächesešlost věkem
Altershalber, Angina diphterica, Angina membranaceazáškrt
Anthrax, Anthraxbeuleuhlák, sněť slezinná
Aphtenseucheslintavka
Apoplexia cardiacamrtvice srdeční
Apoplexia cerebrimrtvice mozková
Appendictiszánět slepého střeva
Auplavice, auplawkaúplavice
Ausblutungvykrvácení
Ausgelassenerpsotník, křeče
Aussatzmalomocenství
Barpelneštovice
Bazillenruhrúplavice
Bergsuchtdušnost havířská, zaprášení plic
Beulenkrankheit, Beulenpestmor
Blatternneštovice
Blutschlagantrax
Blutsepsisotrava krve
Blutspeien, Blutspucken, Blutsturzchrlení krve (většinou při TBC)
Brajnyzáškrt
Brandsněť (jakákoliv)
Bräune, Diphteritiszáškrt
Brucheinklemmung uskřinutá kýla
Brustenzündungzápal plic
Brustwassersuchtvoda na plicích
Bubo, Bubonpestmor dýmějový
CarbunkelAntrax
Čtvernice, čtvrtnice, čtvrtenice, čtvrtačkamalárie čtyřdenní
Darmruhrúplavice
Darre, Darrfieber, Darrsuchttuberkulóza
Denničkamalárie tropická
Diarrhoea epidemicaúplavice
Diphterie, diphteritiszáškrt
Disenterie, dyzentérie, dyzenteřúplavice
Dřístačka, dřízdačkaúplavice, průjem
Durchfall, Durchlaufprůjem
Eclampsia infantum, Eklampsie der Kinderpsotník, křeče
Emphysemarozedma plic
Entkräftungsešlost věkem
Fabelsuchtpadoucnice
Faulfieber, Febris calidatyfus břišní
Fraiss, Fraisen, fras, frajs, fryzlbožec, psotník, křeče
Frieselnzarděnky
Gallenfiebertyfus břišní
Geschwulstzduření, nádor
Gichtdna, pakostnice
Genickstarretetanus
Halskrankheitzáškrt
Herzschlagmrtvice(srdeční)
Hirnschlagmrtvice(mozková)
Hlavnice, hlavničkatyfus břišní
Hund, Roterhundspála
Hundswutvzteklina
Knollsuchtmalomocenství
Kňahněneštovice
Kog, Kogemor
Konvulsepsotník
Korsentuberkulóza
Lachmuskelkrampftetanus
Lakotěstaročeský výraz pro TBC u dětí
Lámání v kloubech (údech)zánět kloubů
Lähnung, Paralyseobrna, ochrnutí
Lebendschwacheslabost k životu (často u dětí, které zemřely hned po porodu)
Lumpersuchttuberkulóza
Lungenblutungkrvácení z plic
Lungenschwindsucht, Lungensuchtsouchotiny, tuberkulóza
Lungenwassersuchtvodnatelnost plic
Lyssavzteklina
Marasmus senilissešlost věkem
Masern,Rötelnspalničky
Mázdřivkazáškrt
Milzbrandantrax
Pest, Pestbeulemor
Pneumonia crouposazánět plic
Pocken schwarzeneštovice
Rabiesvzteklina
Rotsuchtspalničky
Rötelnzarděnky
Ryglespalničky
Rubeolazarděnky
Scharlach, Scharlachfieberspála
Schleimfieber, Schleimschlagtyfus
Schlundbräunezáškrt
Schwinde, Schwindsuchttuberkulóza
Skrofeln, Skrofelsuchtkrtice (tuberkulóza na mízní uzlině)
Stickkatarzáškrt
Tollsucht, Tollwutvzteklina
Typhus, hitziges Fiebertyfus,hlavnička
Ulcus venticuližaludeční vřed
Unglücklich Geburtnešťastný porod
Wassersuchtvodnatelnost
Last changed: 03.03.2011 08:53 by marie mackerlová - HomePage Reload page Edit Versions Download HTML