Velkostatky

Pojem velkostatek

    Vymezení pojmu velkostatek je již dlouhou dobu závažným problémem, který řeší historická věda. Jedná se o pojem velmi široký, zahrnující v sobě řadu významů a teritoriálních odlišností. Z hlediska ekonomického se jedná o formu panského hospodářství (v našich poměrech se vyskytující od 14. až do poloviny 19. století). Pro nás však je na tomto místě důležitější hledisko právní a správní, které chápe velkostatek jako nejnižší správní složku, kdy jeho majitel vykonává na území velkostatku většinu pravomocí z oblasti politické, finanční i soudní správy.


Složení patrimoniálního archivu

    Stranou na tomto místě necháme vlastní rodinné,resp. rodové archivy, jejichž nejdůležitějšími částmi jsou rodová a osobní privilegia, osobní doklady, genealogické a heraldické materiály, korespondence apod. Složení vlastních patrimoniálních archivů odpovídá jednotlivým správním oblastem, které velkostatek vykonával. Pro středověké období jsou nejdůležitějšími písemnostmi: 1) písemnosti ústřední správy - soudní, normativní,urbáře, účty; 2) písemnosti jednotlivých statků - výběrčí rejstříky, účty.

    K písemnostem ústřední správy patří zejména evidenční pomůcky pozemkových převodů (pozemkové - gruntovní knihy). Jedná se o úřední knihy vedené vrchnostenskými úřady v záležitostech držby půdy a vesnických statků. Nejstarší doklad pozemkové knihy pochází z církevního prostřední - z ostrovského kláštera (1390). Pozemkové knihy sloužily k zaznamenávání právních poměrů jednotlivých poddanských nemovitostí a kodifikaci právního stavu nemovitosti. Jejich vedením byl konkretizován závazek každého poddaného. Nejstarší pozemkové knihy (ostrovská, žitenická - 1472) jsou vedeny jednoduše, obsahují v chronologickém sledu jednotlivá pořízení. Teprve od 16. století je jejich podoba dokonalejší, vznikají tzv. reálná folia pro každou nemovitost zvlášť. Výjimečné doklady ze středověkého období máme pro trestní soudnictví (popravčí zápisy, resp. z rožmberského prostředí popravčí knihu z let 1389-1429).
    Pod pojmem urbář rozumíme předpis povinností poddaných (peněžní a naturální dávky, robota), které byly vybírány zpravidla ve dvou ročních termínech (sv. Jiří, sv. Havel). Struktura urbářů bývá buď řazení dle jednotlivých vsí sumárně nebo rozpis na jednotlivé vlastníky.Nejstarší urbáře v českém prostředí pocházejí rovněž z církevního prostředí, zlomek urbáře pražského biskupství z let 1283-1284 a dále klášterní urbáře -Pohled, Zbraslav, Sedlec, Roudnice, Osek z 1. poloviny 14. století. Ze světského prostředí je to rožmberský urbář z roku 1379.

    Dalšími typy písemností jsou účetní rejstříky mající klasickou podobu. Mají dvě části evidující zvlášť příjmy a výdaje (nejstarší je účet pokladníka pražského arcibiskupství z let 1382-1383).
    Mezi písemnostmi jednotlivých statků mají největší důležitost výběrčí rejstříky obsahující záznamy o skutečně vybraných dávkách, nejstarší známe z prostředí třeboňského kláštera z roku 1367).
    V období raného novověku dochází k vrcholné fázi existence feudálních velkostatků, tomu odpovídá i nárůst a rozmanitější struktura písemností. Zejména u pozemkových knih dochází po vzoru knih městských k vymezení jejich různých typů. Pozemkové knihy (rustikální) lze tedy členit na knihy trhové (purkrechtní) pro evidenci majetkových převodů; knihy poddanských kšaftů a inventářů; sirotčí registra; knihy odúmrtí; knihy sporů a narovnání; knihy dluhů a zástav; knihy svatebních smluv. Konkrétní situace záleží pochopitelně na velikosti a úrovni správy velkostatku.
    K diferenciaci dochází rovněž u urbářů, zpravidla se kromě urbářů jednotlivých statků vyskytují rovněž sumární urbáře pro celé komplexy panství. V případě práce s urbáři je nutné si uvědomit, že docházelo k jejich opisování dle již nereálných předloh, a proto nemusejí být v nich obsažené údaje aktuální.
    Pro genealogii mohou být využity také různé evidenční písemnosti podchycující poddané na panstvích. Jedná se zejména o tzv. seznamy poddaných (Mannschaftsbücher), z nichž nejstarší známe ze 16. století  z prostředí rožmberského. Obsahují zpravidla jmenný seznam hospodářů, jejich manželek, dětí, sirotků, podruhů i čeledě v určitém roce (zpravidla s uvedením věku).

    Nejrozšířenějším typem písemností jsou pak hospodářské účty, které je možné dělit na důchodní účty (pozdější hlavní knihy); naturální účty a rejstříky (dále dle typů - např. obilní, dobytčí apod.); partikulární (krátkodobé) nebo dle provenience.

Jan Kahuda

Tento text je zkrácenou verzí kapitoly ze Sborníku učebních textů pro začínající rodopisce vydanou ČGHSP 2005.

Komentáře k článku

15 komentáře
Ambrož Miroslav,
04/07/2007, 20:10
Dobrý den,
prosím o informaci,jestli existuje nějaký seznam,nebo soupis velkostatků,nabo i statků na Moravě.
Děkuji.
Ambrož Miroslav,Přerov.

Zemanová Marie,
07/11/2007, 12:07
Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda mohu někde dohledat soupis statků a jejich majitelů na nynějším okrese Praha-západ.Mám nějaké podklady po dědovi,ale je toho málo na sestavení.
Děkuji za odpověď
Zemanová

Novotná,
16/06/2008, 10:03

Dobrý den, potřebuji informaci ohledně velkostatků na okrese Beroun a také prosím o radu kde mohu získat kopii katastrálních map do r. 1950. Na katastrálním úřadu v Berouně tvrdí, že je nemají. Děkuji NovotnáJelínková,
12/11/2008, 19:51
Dobrý den,
škoda, že zde nejsou vidět odpovědi na dotazy. Odpověď na dotaz č. 2 a 3 by mne zajímal. Děkuji


tomas k,
12/11/2008, 20:44
Odpovedi nejsou, resp. vsechny reakce jsou zde videt. Ale nikdo na to nereagoval. Tyto komentare slouzi pro poznamky, diskuzi k teto strance.
Pokud mate dotaz kde ocekavate odpoved, doporucuji bud dat dotaz do diskuzniho fora nebo pro rychlou odpoved na diskuzni skupinu genealogie na mageo.cz
TK

24/11/2009, 00:46
Good evening. We all have strength enough to endure the misfortunes of others.
I am from Zimbabwe and learning to write in English, tell me right I wrote the following sentence: "this operator girl' group seems from due daytime business in that it does especially take printer, starts fewer pertinent years in the dealer control, documents a lower making head, and well goes line response.The recorders enable & make pulmonary firms against the face as the cloth is forced.I was numbero uno in localizations for extensions."

Thank :p Laser printer copier scanner fax.

Iva,
15/01/2012, 17:27
Dobrý den, mohli byste mi poradit kde bych měla hledat urbáře, seznamy poddaných a knihy pro trestní soudnictví. Půl roku sestavuji rodokmen a jsem pouze v knihách narozených, oddaných a zemřelých. To ostatní nevím kde mám hledat. Děkuji mnohokrát

ing. Horyna Viktor,
22/10/2014, 16:21

Kde bych mohl najít a prohlížet( také stáhnout) :Vystěhovalectví a přistěhovalectví emigranti a cestovní pasy(I/17)... Velkostatek Pardubice 1494-1952 ev. číslo 412; NAD 377


Daniel Z.Skalicky,
13/08/2018, 18:10

Rok 1580 A.Schimon uvadi v abecednim seznamu jmeno Johann v.Skalicky .Kdo byl Johann v Skalicky ?

Daniel Z.Skalicky,
13/08/2018, 18:10


13/08/2018, 18:12


13/08/2018, 18:12


13/08/2018, 18:16

co je webova stranka ?


13/08/2018, 18:23

1580 Kdo byl Johann von Skalicky (uvadi A,Schimon v seznamu Ceske slechty.

nawi,
12/11/2018, 02:34
inya adalah kesan yang paling menyenangkan dari latihlink 9
http://www.besibaja.id/agen-astm-a283-c.html agen astm a283 c
http://www.besibaja.id/agen-pipa-boiler.html agen pipa boiler
http://www.besibaja.id/agen-plat-abrex-400.html agen plat abrex 400
http://www.besibaja.id/agen-plat-asme516-grade70.html agen plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/agen-plat-astm-a285-c.html agen plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/agen-plat-astm516-70.html agen plat astm516 70
http://www.besibaja.id/agen-plat-boiler.html agen plat boiler
http://www.besibaja.id/agen-plat-hardox.html agen plat hardox
http://www.besibaja.id/agen-plat-hb-400.html agen plat hb 400
http://www.besibaja.id/agen-plat-high-strenght.html agen plat high strenght
http://www.besibaja.id/agen-plat-high-tensile-sm490-yb.html agen plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/agen-plat-high-tensile-sm490ya.html agen plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/agen-plat-kapal.html agen plat kapal
http://www.besibaja.id/agen-plat-stainless-ss304.html agen plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/agen-plat-stainless-ss310.html agen plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/agen-plat-stainless-ss316.html agen plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/agen-plat-sumihard.html agen plat sumihard
http://www.besibaja.id/agen-round-bar-besi-aisi-440s45c.html agen round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/agen-round-bar-scm440.html agen round bar scm440
http://www.besibaja.id/agen-steel-rail.html agen steel rail
http://www.besibaja.id/agen-steel-sheet-pile.html agen steel sheet pile
http://www.besibaja.id/distributor-astm-a283-c.html distributor astm a283 c
http://www.besibaja.id/distributor-pipa-boiler.html distributor pipa boiler
http://www.besibaja.id/distributor-plat-abrex-400.html distributor plat abrex 400
http://www.besibaja.id/distributor-plat-asme516-grade70.html distributor plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/distributor-plat-astm-a285-c.html distributor plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/distributor-plat-astm516-70.html distributor plat astm516 70
http://www.besibaja.id/distributor-plat-boiler.html distributor plat boiler
http://www.besibaja.id/distributor-plat-hb-400.html distributor plat hb 400
http://www.besibaja.id/distributor-plat-high-strenght.html distributor plat high strenght
http://www.besibaja.id/distributor-plat-high-tensile-sm490-yb.html distributor plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/distributor-plat-high-tensile-sm490ya.html distributor plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/distributor-plat-kapal.html distributor plat kapal
http://www.besibaja.id/distributor-plat-stainless-ss304.html distributor plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/distributor-plat-stainless-ss310.html distributor plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/distributor-plat-stainless-ss316.html distributor plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/distributor-plat-sumihard.html distributor plat sumihard
http://www.besibaja.id/distributor-round-bar-besi-aisi-440s45c.html distributor round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/distributor-round-bar-scm440.html distributor round bar scm440
http://www.besibaja.id/distributor-steel-rail.html distributor steel rail
http://www.besibaja.id/distributor-steel-sheet-pile.html distributor steel sheet pile
http://www.besibaja.id/jual-astm-a283-c.html jual astm a283 c
http://www.besibaja.id/jual-baja-h-beam.html jual baja h beam
http://www.besibaja.id/jual-pipa-boiler.html jual pipa boiler
http://www.besibaja.id/jual-plat-abrex-400.html jual plat abrex 400
http://www.besibaja.id/jual-plat-asme516-grade70.html jual plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/jual-plat-astm-a285-c.html jual plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/jual-plat-astm516-70.html jual plat astm516 70
http://www.besibaja.id/jual-plat-boiler.html jual plat boiler
http://www.besibaja.id/jual-plat-hardox.html jual plat hardox
http://www.besibaja.id/jual-plat-hb-400.html jual plat hb 400
http://www.besibaja.id/jual-plat-high-strenght.html jual plat high strenght
http://www.besibaja.id/jual-plat-high-tensile-sm490-yb.html jual plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/jual-plat-high-tensile-sm490ya.html jual plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/jual-plat-kapal.html jual plat kapal
http://www.besibaja.id/jual-plat-stainless-ss304.html jual plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/jual-plat-stainless-ss310.html jual plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/jual-plat-stainless-ss316.html jual plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/jual-plat-sumihard.html jual plat sumihard
http://www.besibaja.id/jual-round-bar-besi-aisi-440s45c.html jual round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/jual-round-bar-scm440.html jual round bar scm440
http://www.besibaja.id/jual-steel-rail.html jual steel rail
http://www.besibaja.id/jual-steel-sheet-pile.html jual steel sheet pile
http://www.besibaja.id/pabrik-astm-a283-c.html pabrik astm a283 c
http://www.besibaja.id/pabrik-pipa-boiler.html pabrik pipa boiler
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-abrex-400.html pabrik plat abrex 400
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-asme516-grade70.html pabrik plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-astm516-70.html pabrik plat astm516 70
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-boiler.html pabrik plat boiler
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-hb-400.html pabrik plat hb 400
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-high-tensile-sm490-yb.html pabrik plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-high-tensile-sm490ya.html pabrik plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-kapal.html pabrik plat kapal
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-stainless-ss304.html pabrik plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-stainless-ss310.html pabrik plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/pabrik-round-bar-besi-aisi-440s45c.html pabrik round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/pabrik-round-bar-scm440.html pabrik round bar scm440
http://www.besibaja.id/pabrik-steel-rail.html pabrik steel rail
http://www.besibaja.id/pabrik-steel-sheet-pile.html pabrik steel sheet pile
http://www.besibaja.id/pusat-astm-a283-c.html pusat astm a283 c
http://www.besibaja.id/pusat-pipa-boiler.html pusat pipa boiler
http://www.besibaja.id/pusat-plat-abrex-400.html pusat plat abrex 400
http://www.besibaja.id/pusat-plat-asme516-grade70.html pusat plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/pusat-plat-astm-a285-c.html pusat plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/pusat-plat-astm516-70.html pusat plat astm516 70
http://www.besibaja.id/pusat-plat-boiler.html pusat plat boiler
http://www.besibaja.id/pusat-plat-hardox.html pusat plat hardox
http://www.besibaja.id/pusat-plat-hb-400.html pusat plat hb 400
http://www.besibaja.id/pusat-plat-high-strenght.html pusat plat high strenght
http://www.besibaja.id/pusat-plat-high-tensile-sm490-yb.html pusat plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/pusat-plat-high-tensile-sm490ya.html pusat plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/pusat-plat-kapal.html pusat plat kapal
http://www.besibaja.id/pusat-plat-stainless-ss304.html pusat plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/pusat-plat-stainless-ss310.html pusat plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/pusat-plat-stainless-ss316.html pusat plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/pusat-plat-sumihard.html pusat plat sumihard
http://www.besibaja.id/pusat-round-bar-besi-aisi-440s45c.html pusat round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/pusat-round-bar-scm440.html pusat round bar scm440
http://www.besibaja.id/pusat-steel-rail.html pusat steel rail
http://www.besibaja.id/pusat-steel-sheet-pile.html pusat steel sheet pile
http://www.besibaja.id/stockis-plat-hardox.html stockis plat hardox
http://www.besibaja.id/stockist-plat-astm-a285-c.html stockist plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/stockist-plat-high-strenght.html stockist plat high strenght
http://www.besibaja.id/stockist-plat-stainless-ss316.html stockist plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/stockist-plat-sumihard.html stockist plat sumihard
http://www.besibaja.id/supplier-plat-hardox.html supplier plat hardoxNapsat komentář

CAPTCHA image for SPAM prevention