část obce Dlouhá

Identifikace

ICZUJ: 545643
KODCOB: 104027
ID31: 9737
ID32: 9737
GPS: JTSK (Y, X): 757866, 1184603
S-42 (Y, X): 3461996.506, 5408523.096
UTM (Y, X): 461888.4117, 5406220.5520
Šířka/Délka: 48° 48' 28.0950644300", 14° 28' 51.3626911100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DLOUHÁ v r. 1869 osada obce Pořešín v okr. Kaplice, v r. 1880 osada obce Velký Pořešín v okr. Kaplice, v r. 1890-1930 obec v okr. Kaplice, v r. 1950 osada obce Výheň v okr. Kaplice, od r. 1961 část obce Netřebice v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Dlouhá

Nadřazená místa

obec Netřebice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1644-1686), 8173, matrika narozených
Matrika (1686-1744), 8174, matrika narozených
Matrika (1744-1784), 8175, matrika narozených
Matrika (1784-1815), 8176, matrika narozených
Matrika (1811-1819), 8177, matrika narozených
Matrika (1820-1845), 8178, matrika narozených
Matrika (1846-1876), 8179, matrika narozených
Matrika (1877-1908), 8180, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1645-1686), 8173, matrika oddaných
Matrika (1686-1744), 8174, matrika oddaných
Matrika (1744-1784), 8181, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8176, matrika oddaných
Matrika (1816-1849), 8182, matrika oddaných
Matrika (1850-1876), 8183, matrika oddaných
Matrika (1877-1919), 8184, matrika oddaných
Matrika (1661-1709), 8185, matrika zemřelých
Matrika (1710-1784), 8186, matrika zemřelých
Matrika (1784-1815), 8176, matrika zemřelých
Matrika (1815-1849), 8187, matrika zemřelých
Matrika (1850-1876), 8188, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1805), 8191, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1811), 8189, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1815), 8190, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1846-1876), 8192, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!