část obce Lniště

Identifikace

ICZUJ: 545023
KODCOB: 149896
ID31: 9508
ID32: 9508
GPS: JTSK (Y, X): 747760, 1183451
S-42 (Y, X): 3471870.095, 5410965.788
UTM (Y, X): 471757.9789, 5408662.2490
Šířka/Délka: 48° 49' 49.0650562700", 14° 36' 54.6557831500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LNIŠTĚ v r. 1869 osada obce Otěvík v okr. Budějovice, v r. 1880 pod názvem Lníště osada obce Otěvík v okr. Budějovice, v r. 1890 pod názvem Lníště osada obce Březí v okr. Budějovice, v r. 1900-1910 osada obce Březí v okr. Budějovice, v r. 1921-1930 osada obce Březí v okr. České Budějovice, v r. 1950 osada obce Březí v okr. Trhové Sviny, od r. 1961 část obce Slavče v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Elnischt
část obce Lniště

Nadřazená místa

obec Slavče

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!