část obce Sedlíkovice

Identifikace

ICZUJ: 544388
KODCOB: 028860
ID31: 9322
ID32: 9322
GPS: JTSK (Y, X): 742719, 1146927
S-42 (Y, X): 3472170.005, 5447835.593
UTM (Y, X): 472057.7656, 5445517.0370
Šířka/Délka: 49° 9' 42.6016944200", 14° 37' 0.2346413430"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEDLÍKOVICE v r. 1869 osada obce Pelejice v okr. Třeboň, v r. 1880-1910 pod názvem Sedlikovice obec v okr. Třeboň, v r. 1921-1930 obec v okr. Třeboň, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, od r. 1961 část obce Dolní Bukovsko v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Sedlíkovice

Nadřazená místa

obec Dolní Bukovsko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1675-1707), 2422, matrika narozených
Matrika (1708-1757), 2423, matrika narozených
Matrika (1757-1784), 2424, matrika narozených
Matrika (1785-1834), 2431, matrika narozených
Matrika (1835-1860), 2432, matrika narozených
Matrika (1860-1890), 2433, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1675-1707), 2422, matrika oddaných
Matrika (1708-1757), 2423, matrika oddaných
Matrika (1756-1784), 2425, matrika oddaných
Matrika (1785-1835), 2431, matrika oddaných
Matrika (1785-1835), 2424, matrika oddaných
Matrika (1835-1870), 2434, matrika oddaných
Matrika (1870-1912), 2435, matrika oddaných
Matrika (1674-1707), 2422, matrika zemřelých
Matrika (1708-1757), 2423, matrika zemřelých
Matrika (1756-1784), 2426, matrika zemřelých
Matrika (1785-1834), 2431, matrika zemřelých
Matrika (1785-1835), 2424, matrika zemřelých
Matrika (1835-1881), 2436, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1708-1835), 2437, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1836-1912), 2438, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1913-1949), 2439, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!