část obce Borek

Identifikace

ICZUJ: 544272
KODCOB: 007528
ID31: 9283
ID32: 9283
GPS: JTSK (Y, X): 753171, 1161038
S-42 (Y, X): 3463620.190, 5432496.414
UTM (Y, X): 463511.4334, 5430184.1050
Šířka/Délka: 49° 1' 24.4687591000", 14° 30' 3.2228936950"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOREK v r. 1869 pod názvem Bída osada obce Hosín v okr. Budějovice, v r. 1880-1910 pod názvem Borek t. Bída osada obce Hosín v okr. Budějovice, v r. 1921-1930 osada obce Hosín v okr. České Budějovice, v r. 1950 obec v okr. České Budějovice-okolí, od r. 1961 obec v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Bída
část obce Borek

Nadřazená místa

obec Borek

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1599-1619), 3852, matrika narozených
Matrika (1599-1648), 3851, matrika narozených
Matrika (1630-1670), 4623, matrika narozených
Matrika (1649-1668), 3853, matrika narozených
Matrika (1667-1688), 3854, matrika narozených
Matrika (1671-1697), 4624, matrika narozených
Matrika (1689-1730), 3855, matrika narozených
Matrika (1697-1726), 4625, matrika narozených
Matrika (1726-1770), 4626, matrika narozených
Matrika (1731-1745), 3856, matrika narozených
Matrika (1745-1784), 3857, matrika narozených
Matrika (1768-1784), 3858, matrika narozených
Matrika (1771-1784), 4627, matrika narozených
Matrika (1784-1809), 4628, matrika narozených
Matrika (1784-1820), 3859, matrika narozených
Matrika (1809-1845), 4630, matrika narozených
Matrika (1821-1864), 3860, matrika narozených
Matrika (1859-1887), 4644, matrika narozených
Matrika (1864-1891), 3861, matrika narozených
Matrika (1888-1896), 4645, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1599-1619), 3852, matrika oddaných
Matrika (1599-1648), 3851, matrika oddaných
Matrika (1630-1666), 4623, matrika oddaných
Matrika (1650-1667), 3853, matrika oddaných
Matrika (1667-1718), 3863, matrika oddaných
Matrika (1671-1697), 4624, matrika oddaných
Matrika (1697-1750), 4646, matrika oddaných
Matrika (1718-1784), 3864, matrika oddaných
Matrika (1751-1770), 4647, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), 4648, matrika oddaných
Matrika (1772-1775), 4626, matrika oddaných
Matrika (1784-1824), 3865, matrika oddaných
Matrika (1784-1842), 4649, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1825-1879), 3866, matrika oddaných
Matrika (1843-1887), 4650, matrika oddaných
Matrika (1888-1896), 4651, matrika oddaných
Matrika (1897-1916), 4652, matrika oddaných
Matrika (1664-1667), 3853, matrika zemřelých
Matrika (1667-1721), 3867, matrika zemřelých
Matrika (1682-1697), 4624, matrika zemřelých
Matrika (1697-1739), 4654, matrika zemřelých
Matrika (1721-1765), 3868, matrika zemřelých
Matrika (1739-1770), 4626, matrika zemřelých
Matrika (1766-1784), 3869, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), 4655, matrika zemřelých
Matrika (1784-1824), 3870, matrika zemřelých
Matrika (1784-1843), 4656, matrika zemřelých
Matrika (1822-1887), 4660, matrika zemřelých
Matrika (1825-1879), 3871, matrika zemřelých
Matrika (1839-1949), 4661, matrika zemřelých
Matrika (1843-1887), 4657, matrika zemřelých
Matrika (1888-1896), 4658, matrika zemřelých
Matrika (1897-1923), 4659, matrika zemřelých
Matrika (1923-1928), 8969, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1599-1879), 3875, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1671-1789), 4662, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1745-1767), 3872, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1768-1784), 3873, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1824), 3874, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1790-1842), 4663, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1790-1842), 4665, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1790-1842), 4668, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1843-1887), 4669, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1843-1887), 4664, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1843-1887), 4666, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1888-1917), 4667, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1888-1923), 4670, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!