část obce Nový Dům

Identifikace

ICZUJ: 542181
KODCOB: 107271
ID31: 9211
ID32: 9211
GPS: JTSK (Y, X): 784627, 1037015
S-42 (Y, X): 3416462.577, 5551455.062
UTM (Y, X): 416373.0159, 5549094.3050
Šířka/Délka: 50° 5' 17.6047416000", 13° 49' 51.4689702000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÝ DŮM v r. 1869-1880 osada obce Ryšiny v okr. Rakovník, v r. 1890 osada obce Ryšiny t. Ryšin v okr. Rakovník, v r. 1900-1910 osada obce Ryšín t. Ryšiny v okr. Rakovník, v r. 1921-1930 osada obce Ryšín v okr. Rakovník, od r. 1950 obec v okr. Rakovník

Alternativní názvy

část obce Doupno
část obce Neuhaus
část obce Nový Dům

Nadřazená místa

obec Nový Dům

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1625-1663), Rakovník 1, matrika narozených
Matrika (1725-1742), Zbečno 3, matrika narozených
Matrika (1732-1737), Zbečno 3, matrika narozených
Matrika (1742-1781), Zbečno 4, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Zbečno 5, matrika narozených
Matrika (1752-1784), Rakovník 4, matrika narozených
Matrika (1752-1785), Rakovník 3, matrika narozených
Matrika (1752-1785), Rakovník 4, matrika narozených
Matrika (1753-1787), Rakovník 4, matrika narozených
Matrika (1781-1784), Zbečno 6, matrika narozených
Matrika (1853-1902), Městečko 11, matrika narozených
Matrika (1870-1904), Lužná 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1641-1666), Rakovník 1, matrika oddaných
Matrika (1725-1748), Zbečno 3, matrika oddaných
Matrika (1749-1784), Zbečno 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1869), Městečko 6, matrika oddaných
Matrika (1661-1664), Rakovník 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1766), Zbečno 3, matrika zemřelých
Matrika (1763-1782), Rakovník 4, matrika zemřelých
Matrika (1767-1784), Zbečno 15, matrika zemřelých
Matrika (1784-1867), Městečko 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!