část obce Mšec

Identifikace

ICZUJ: 542105
KODCOB: 100234
ID31: 9202
ID32: 9202
GPS: JTSK (Y, X): 777987, 1024824
S-42 (Y, X): 3421480.722, 5564401.020
UTM (Y, X): 421389.1167, 5562034.9920
Šířka/Délka: 50° 12' 18.9833706900", 13° 53' 54.2418797700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MŠEC v r. 1869-1930 obec v okr. Slaný, v r. 1950 obec v okr. Nové Strašecí, od r. 1961 obec v okr. Rakovník

Alternativní názvy

část obce Kornhaus
část obce Kornhaus
část obce Kornhauz
část obce Kornhuaz
část obce Kornouz
část obce Kornouz
část obce Mšec

Nadřazená místa

obec Mšec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1778-1787), Mšec 5, matrika narozených
Matrika (1784-1798), Mšec 8, matrika narozených
Matrika (1799-1814), Mšec 10, matrika narozených
Matrika (1814-1834), Mšec 12, matrika narozených
Matrika (1834-1865), Mšec 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1778-1787), Mšec 6, matrika oddaných
Matrika (1784-1798), Mšec 8, matrika oddaných
Matrika (1799-1823), Mšec 10, matrika oddaných
Matrika (1824-1863), Mšec 15, matrika oddaných
Matrika (1864-1893), Mšec 25, matrika oddaných
Matrika (1901-1909), Kladno 72, matrika oddaných
Matrika (1902-1908), Kladno 66, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1778-1787), Mšec 7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1798), Mšec 8, matrika zemřelých
Matrika (1799-1823), Mšec 10, matrika zemřelých
Matrika (1824-1850), Mšec 17, matrika zemřelých
Matrika (1850-1877), Mšec 18, matrika zemřelých
Matrika (1916-1924), Slaný 60, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!