část obce Vratkov

Identifikace

ICZUJ: 540846
KODCOB: 055239
ID31: 8974
ID32: 8974
GPS: JTSK (Y, X): 748114, 1102141
S-42 (Y, X): 3461056.535, 5491558.723
UTM (Y, X): 460948.8195, 5489222.3600
Šířka/Délka: 49° 33' 15.6314314500", 14° 27' 36.2741378800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VRATKOV v r. 1869-1921 osada obce Ředice v okr. Sedlčany, v r. 1930-1950 osada obce Chválov v okr. Sedlčany, v r. 1961-1975 část obce Chválov v okr. Příbram, od 1.1.1976 část obce Nechvalice v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Vratkov
část obce Vrátkov

Nadřazená místa

obec Nechvalice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1640-1653), M23SED/ 01, matrika narozených
matrika (1655-1706), M23SED/ 02, matrika narozených
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika narozených
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1720-1732), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1723-1770), M23SED/ 04, matrika narozených
matrika (1724-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1724-1770), M23SED/ 04, matrika narozených
matrika (1727-1737), M23 JES / 05, matrika narozených
matrika (1727-1738), M23 JES / 05, matrika narozených
matrika (1751-1763), M23SED/ 04, matrika narozených
matrika (1771-1789), M23SED/ 05, matrika narozených
matrika (1790-1801), M23SED/ 06, matrika narozených
matrika (1801-1807), M23SED/ 07, matrika narozených
matrika (1807-1818), M23SED/ 11, matrika narozených
matrika (1819-1833), M23SED/ 12, matrika narozených
matrika (1834-1854), M23SED/ 13, matrika narozených
matrika (1855-1870), M23SED/ 14, matrika narozených
Matrika (1871-1894), Sedlec 27, matrika narozených
Index (1871-1894), Sedlec 27, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1642-1651), M23SED/ 01, matrika oddaných
matrika (1651-1705), M23SED/ 02, matrika oddaných
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika oddaných
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika oddaných
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika oddaných
matrika (1722-1770), M23SED/ 04, matrika oddaných
matrika (1727-1738), M23 JES / 05, matrika oddaných
matrika (1790-1801), M23SED/ 15, matrika oddaných
matrika (1800-1807), M23SED/ 16, matrika oddaných
matrika (1808-1854), M23SED/ 18, matrika oddaných
matrika (1844-1862), M23SED/ 19, matrika oddaných
matrika (1863-1883), M23SED/ 20, matrika oddaných
matrika (1640-1653), M23SED/ 01, matrika zemřelých
matrika (1654-1705), M23SED/ 02, matrika zemřelých
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika zemřelých
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika zemřelých
matrika (1706-1729), M23SED/ 03, matrika zemřelých
matrika (1724-1770), M23SED/ 04, matrika zemřelých
matrika (1727-1739), M23 JES / 05, matrika zemřelých
matrika (1771-1789), M23SED/ 05, matrika zemřelých
matrika (1790-1801), M23SED/ 21, matrika zemřelých
matrika (1800-1807), M23SED/ 22, matrika zemřelých
matrika (1808-1823), M23SED/ 24, matrika zemřelých
matrika (1824-1861), M23SED/ 25, matrika zemřelých
Matrika (1862-1891), Sedlec 29, matrika zemřelých
Index (1862-1891), Sedlec 29, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!