část obce Přerov nad Labem

Identifikace

ICZUJ: 537721
KODCOB: 135038
ID31: 8426
ID32: 8426
GPS: JTSK (Y, X): 713115, 1038847
S-42 (Y, X): 3487625.436, 5558836.036
UTM (Y, X): 487506.9004, 5556472.2780
Šířka/Délka: 50° 9' 37.2029867300", 14° 49' 30.3465347200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘEROV NAD LABEM v r. 1869-1890 pod názvem Starý Přerov obec v okr. Český Brod, v r. 1900-1950 obec v okr. Český Brod, od r. 1961 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Přerov
část obce Přerov
část obce Přerov nad Labem
část obce Starý Přerov

Nadřazená místa

obec Přerov nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1632-1674), Český Brod 1, matrika narozených
Matrika (1643-1690), Nymburk 1, matrika narozených
Matrika (1653-1665), Čelákovice 1, matrika narozených
Matrika (1664-1683), Čelákovice 2, matrika narozených
Matrika (1684-1705), Čelákovice 3, matrika narozených
Matrika (1705-1717), Čelákovice 5, matrika narozených
Matrika (1717-1735), Čelákovice 6, matrika narozených
Matrika (1736-1780), Čelákovice 8, matrika narozených
Matrika narozených (1756-1807), Přerov nad Labem 1, matrika narozených
Vojenská matrika narozených (1757-1870), Přerov nad Labem 16, matrika narozených
Matrika narozených (1807-1829), Přerov nad Labem 2, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1851), Přerov nad Labem 3, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1872), Přerov nad Labem 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1632-1674), Český Brod 1, matrika oddaných
Matrika (1646-1691), Nymburk 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1660), Čelákovice 1, matrika oddaných
Matrika (1664-1683), Čelákovice 2, matrika oddaných
Matrika (1684-1705), Čelákovice 4, matrika oddaných
Matrika (1708-1717), Čelákovice 5, matrika oddaných
Matrika (1717-1735), Čelákovice 6, matrika oddaných
Matrika (1736-1780), Čelákovice 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1756-1807), Přerov nad Labem 1, matrika oddaných
Vojenská matrika oddaných (1757-1870), Přerov nad Labem 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1807-1829), Přerov nad Labem 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1830-1861), Přerov nad Labem 6, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1634-1674), Český Brod 1, matrika zemřelých
Matrika (1658-1679), Nymburk 1, matrika zemřelých
Matrika (1659-1660), Čelákovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1664-1683), Čelákovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1684-1710), Čelákovice 4, matrika zemřelých
Matrika (1711-1735), Čelákovice 7, matrika zemřelých
Matrika (1736-1780), Čelákovice 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1756-1807), Přerov nad Labem 1, matrika zemřelých
Vojenská matrika zemřelých (1757-1870), Přerov nad Labem 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1807-1863), Přerov nad Labem 7, matrika zemřelých
Index oddaných (1800-1861), Přerov nad Labem 9, index k matrice
Index zemřelých (1800-1863), Přerov nad Labem 10, index k matrice
Index narozených (1800-1872), Přerov nad Labem 8, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!