část obce Draho

Identifikace

ICZUJ: 599620
KODCOB: 051179
ID31: 8332
ID32: 8332
GPS: JTSK (Y, X): 693705, 1035876
S-42 (Y, X): 3506493.472, 5564279.422
UTM (Y, X): 506367.2545, 5561913.4480
Šířka/Délka: 50° 12' 33.7254778300", 15° 5' 21.2389076900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DRAHO v r. 1869-1930 osada obce Chleby v okr. Poděbrady, v r. 1950-1979 osada obce Chleby v okr. Nymburk, 1.1.1980-31.12.1991 část obce Oskořínek v okr. Nymburk, od 1.1.1992 část obce Chleby v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Draho
část obce mlejn na Drahu

Nadřazená místa

obec Chleby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1741-1767), Nymburk 7, matrika narozených
Matrika (1767-1798), Nymburk 8, matrika narozených
Matrika (1782-1784), Chleby 1, matrika narozených
Matrika (1784-1784), Chleby 2, matrika narozených
Matrika (1785-1805), Chleby 3, matrika narozených
Matrika (1798-1840), Nymburk 16, matrika narozených
Matrika (1800-1819), ev. Chleby 1, matrika narozených
Matrika (1806-1826), Chleby 4, matrika narozených
Matrika (1819-1854), ev. Chleby 2, matrika narozených
Matrika (1827-1848), Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1840-1873), Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1848-1860), ev. Chleby 4, matrika narozených
Matrika (1854-1870), ev. Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1885-1899), ev. Chleby 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1741-1767), Nymburk 7, matrika oddaných
Matrika (1767-1798), Nymburk 8, matrika oddaných
Matrika a Snubní protokoly (1782-1803), Chleby 7, matrika oddaných
Matrika (1785-1828), Chleby 8, matrika oddaných
Matrika (1798-1848), Nymburk 19, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Chleby 3, matrika oddaných
Matrika (1829-1836), Chleby 9, matrika oddaných
Matrika (1848-1894), Nymburk 20, matrika oddaných
Matrika (1858-1894), Nymburk 34, matrika oddaných
Matrika (1868-1900), ev. Chleby 8, matrika oddaných
Matrika (1741-1767), Nymburk 7, matrika zemřelých
Matrika (1767-1783), Nymburk 8, matrika zemřelých
Matrika a Snubní protokoly (1782-1810), Chleby 10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1784), Chleby 11, matrika zemřelých
Matrika (1785-1808), Chleby 12, matrika zemřelých
Matrika (1798-1870), Nymburk 23, matrika zemřelých
Matrika (1800-1839), ev. Chleby 9, matrika zemřelých
Matrika (1808-1852), Chleby 13, matrika zemřelých
Matrika (1840-1889), ev. Chleby 10, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých (1782-1835), Chleby 17, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N,O,Z (1782-1835), Chleby 18, index k matrice
Index k matrice oddaných (1782-1836), Chleby 16, index k matrice
Index k matrice narozených (1782-1836), Chleby 14, index k matrice
Index k matrice narozených (1836-1873), Chleby 15, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!