část obce Bobnice

Identifikace

ICZUJ: 537039
KODCOB: 005843
ID31: 8311
ID32: 8311
GPS: JTSK (Y, X): 696082, 1034418
S-42 (Y, X): 3503948.499, 5565419.624
UTM (Y, X): 503823.3178, 5563053.1850
Šířka/Délka: 50° 13' 10.7060516300", 15° 3' 12.9343489400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOBNICE v r. 1869-1930 obec v okr. Poděbrady, od r. 1950 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Bobnice

Nadřazená místa

obec Bobnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1643-1690), Nymburk 1, matrika narozených
Matrika (1711-1740), Nymburk 6, matrika narozených
Matrika (1741-1767), Nymburk 7, matrika narozených
Matrika (1767-1798), Nymburk 8, matrika narozených
Matrika (1782-1784), Chleby 1, matrika narozených
Matrika (1784-1784), Chleby 2, matrika narozených
Matrika (1785-1805), Chleby 3, matrika narozených
Matrika (1800-1819), ev. Chleby 1, matrika narozených
Matrika (1806-1826), Chleby 4, matrika narozených
Matrika (1819-1854), ev. Chleby 2, matrika narozených
Matrika (1827-1848), Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1840-1873), Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1848-1860), ev. Chleby 4, matrika narozených
Matrika (1854-1870), ev. Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1867-1891), ev. Mělnické Vtelno 7, matrika narozených
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1885-1899), ev. Chleby 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1646-1691), Nymburk 1, matrika oddaných
Matrika (1711-1740), Nymburk 6, matrika oddaných
Matrika (1741-1767), Nymburk 7, matrika oddaných
Matrika (1767-1798), Nymburk 8, matrika oddaných
Matrika a Snubní protokoly (1782-1803), Chleby 7, matrika oddaných
Matrika (1785-1828), Chleby 8, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Hořátev 6, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Chleby 3, matrika oddaných
Matrika (1829-1836), Chleby 9, matrika oddaných
Matrika (1837-1927), Chleby 23, matrika oddaných
Matrika (1868-1900), ev. Chleby 8, matrika oddaných
Matrika (1658-1679), Nymburk 1, matrika zemřelých
Matrika (1711-1740), Nymburk 6, matrika zemřelých
Matrika (1741-1767), Nymburk 7, matrika zemřelých
Matrika (1767-1783), Nymburk 8, matrika zemřelých
Matrika a Snubní protokoly (1782-1810), Chleby 10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1784), Chleby 11, matrika zemřelých
Matrika (1785-1808), Chleby 12, matrika zemřelých
Matrika (1800-1839), ev. Chleby 9, matrika zemřelých
Matrika (1808-1852), Chleby 13, matrika zemřelých
Matrika (1840-1889), ev. Chleby 10, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých (1782-1835), Chleby 17, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N,O,Z (1782-1835), Chleby 18, index k matrice
Index k matrice oddaných (1782-1836), Chleby 16, index k matrice
Index k matrice narozených (1782-1836), Chleby 14, index k matrice
Index k matrice narozených (1836-1873), Chleby 15, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!