část obce Michalovice

Identifikace

ICZUJ: 535419
KODCOB: 402575
ID31: 8042
ID32: 8042
GPS: JTSK (Y, X): 704700, 1009200
S-42 (Y, X): 3492157.945, 5589321.092
UTM (Y, X): 492037.5634, 5586944.9210
Šířka/Délka: 50° 26' 4.0931168450", 14° 53' 16.3796148400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MICHALOVICE v r. 1869 osada obce Dalevice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880-1890 osada obce Dalovice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1900-1910 osada obce Dalevice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1921-1979 osada obce Dalovice v okr. Mladá Boleslav, od 1.1.1980 část obce Mladá Boleslav v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Michalovice

Nadřazená místa

obec Mladá Boleslav

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1616-1627), Pšovka 1, matrika narozených
Matrika (1616-1705), Pšovka 6, matrika narozených
Matrika (1633-1644), Pšovka 2, matrika narozených
Matrika (1644-1654), Pšovka 3, matrika narozených
Matrika (1652-1682), Kosmonosy 1, matrika narozených
Matrika (1654-1705), Pšovka 4, matrika narozených
Matrika (1683-1714), Kosmonosy 2, matrika narozených
Matrika (1751-1775), Kosmonosy 4, matrika narozených
Matrika (1775-1801), Bukovno 1, matrika narozených
Matrika (1801-1923), Bukovno 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1614-1626), Pšovka 1, matrika oddaných
Matrika (1632-1644), Pšovka 2, matrika oddaných
Matrika (1644-1654), Pšovka 3, matrika oddaných
Matrika (1652-1682), Kosmonosy 1, matrika oddaných
Matrika (1654-1705), Pšovka 4, matrika oddaných
Matrika (1683-1714), Kosmonosy 2, matrika oddaných
Matrika (1715-1758), Kosmonosy 8, matrika oddaných
Matrika (1759-1774), Kosmonosy 9, matrika oddaných
Matrika (1775-1792), Kosmonosy 10, matrika oddaných
Matrika (1775-1801), Bukovno 1, matrika oddaných
Matrika (1812-1928), Bukovno 11, matrika oddaných
Matrika (1617-1625), Pšovka 1, matrika zemřelých
Matrika (1617-1718), Pšovka 18, matrika zemřelých
Matrika (1698-1714), Kosmonosy 2, matrika zemřelých
Matrika (1715-1757), Kosmonosy 8, matrika zemřelých
Matrika (1758-1774), Kosmonosy 9, matrika zemřelých
Matrika (1775-1790), Kosmonosy 10, matrika zemřelých
Matrika (1775-1801), Bukovno 1, matrika zemřelých
Matrika (1803-1928), Bukovno 11, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!