část obce Hořín

Identifikace

ICZUJ: 534803
KODCOB: 045331
ID31: 7893
ID32: 7893
GPS: JTSK (Y, X): 735881, 1015072
S-42 (Y, X): 3461988.789, 5579487.750
UTM (Y, X): 461880.6906, 5577115.5820
Šířka/Délka: 50° 20' 41.6064996800", 14° 27' 51.3429170700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOŘÍN od r. 1869 obec v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Hořín

Nadřazená místa

obec Hořín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1616-1705), Pšovka 6, matrika narozených
Matrika (1623-1655), Mělník 1, matrika narozených
Matrika (1633-1644), Pšovka 2, matrika narozených
Matrika (1653-1681), Mělník 2, matrika narozených
Matrika (1664-1709), Vrbno 1, matrika narozených
Matrika (1710-1729), Vrbno 2, matrika narozených
Matrika (1730-1753), Vrbno 3, matrika narozených
Matrika (1754-1784), Vrbno 4, matrika narozených
Matrika (1784-1842), Vrbno 5, matrika narozených
Matrika (1787-1846), Hořín 1, matrika narozených
matrika (1832-1861), Ledčice 03, matrika narozených
Matrika (1847-1885), Hořín 2, matrika narozených
Matrika (1865-1899), ev. Vysoká 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1653), Mělník 1, matrika oddaných
Matrika (1632-1644), Pšovka 2, matrika oddaných
Matrika (1653-1681), Mělník 2, matrika oddaných
Matrika (1678-1709), Vrbno 1, matrika oddaných
Matrika (1710-1729), Vrbno 2, matrika oddaných
Matrika (1730-1753), Vrbno 3, matrika oddaných
Matrika (1754-1773), Vrbno 4, matrika oddaných
Matrika (1774-1784), Vrbno 8, matrika oddaných
Matrika (1784-1840), Vrbno 9, matrika oddaných
Matrika (1787-1913), Hořín 3, matrika oddaných
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1628-1642), Mělník 1, matrika zemřelých
Matrika (1653-1680), Mělník 2, matrika zemřelých
Matrika (1679-1709), Vrbno 1, matrika zemřelých
Matrika (1710-1729), Vrbno 2, matrika zemřelých
Matrika (1730-1753), Vrbno 3, matrika zemřelých
Matrika (1754-1775), Vrbno 4, matrika zemřelých
Matrika (1775-1784), Vrbno 11, matrika zemřelých
Matrika (1784-1837), Vrbno 12, matrika zemřelých
Matrika (1787-1909), Hořín 4, matrika zemřelých
Matrika (1846-1882), ev. Vysoká 7, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1787-1891), Hořín 5, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1787-1894), Hořín 5, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1787-1913), Hořín 5, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!