část obce Domahoř

Identifikace

ICZUJ: 534633
KODCOB: 300080
ID31: 7858
ID32: 7858
GPS: JTSK (Y, X): 699155, 1088736
S-42 (Y, X): 3507888.898, 5511152.816
UTM (Y, X): 507762.1124, 5508808.4740
Šířka/Délka: 49° 43' 54.1954587200", 15° 6' 27.7551251000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOMAHOŘ v r. 1869 pod názvem Damhoř osada obce Zruč v okr. Ledeč, v r. 1880-1890 pod názvem Damohoř osada obce Zruč v okr. Ledeč, v r. 1900-1910 pod názvem Damhoř osada obce Zruč v okr. Ledeč, v r. 1921-1950 osada obce Zruč nad Sázavou v okr. Ledeč nad Sázavou, od r. 1961 část obce Zruč nad Sázavou v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Damhoř
část obce Damhoř
část obce Damohoř
část obce Damohoř
část obce Domahoř

Nadřazená místa

obec Zruč nad Sázavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!