část obce Čekanov

Identifikace

ICZUJ: 534510
KODCOB: 175803
ID31: 7791
ID32: 7791
GPS: JTSK (Y, X): 708287, 1070760
S-42 (Y, X): 3496519.172, 5527806.340
UTM (Y, X): 496397.0153, 5525455.2170
Šířka/Délka: 49° 52' 53.3528601000", 14° 56' 59.4573164800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČEKANOV v r. 1869 osada obce Oužice v okr. Kutná Hora, v r. 1880-1950 obec v okr. Kutná Hora, od r. 1961 část obce Úžice v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Čekanice
část obce Čekanov

Nadřazená místa

obec Úžice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1651-1671), Rataje 1, matrika narozených
matrika (1671-1700), Rataje 2, matrika narozených
matrika (1701-1743), Rataje 3, matrika narozených
matrika (1736-1743), Rataje 3, matrika narozených
matrika (1744-1780), Rataje 4, matrika narozených
matrika (1744-1780), Rataje 4, matrika narozených
matrika (1781-1810), Rataje 5, matrika narozených
matrika (1781-1810), Rataje 5, matrika narozených
matrika (1784-1784), Rataje 4, matrika narozených
matrika (1785-1802), Úžice 1, matrika narozených
matrika (1802-1830), Úžice 3,, matrika narozených
matrika (1820-1841), Úžice 4, matrika narozených
matrika (1842-1853), Úžice 5, matrika narozených
matrika (1854-1866), Úžice 6, matrika narozených
Matrika (1866-1885), f.ř.k., Úžice, 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1653-1671), Rataje 1, matrika oddaných
matrika (1671-1728), Rataje 2, matrika oddaných
matrika (1729-1809), Rataje 9, matrika oddaných
matrika (1787-1801), Úžice 2, matrika oddaných
matrika (1802-1841), Úžice 7, matrika oddaných
matrika (1834-1853), Úžice 8, matrika oddaných
matrika (1854-1879), Úžice 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1868-1937), Horní Kruty 22, matrika oddaných
Matrika (1879-1918), f.ř.k., Úžice, 15, matrika oddaných
matrika (1652-1671), Rataje 1, matrika zemřelých
matrika (1671-1721), Rataje 2, matrika zemřelých
matrika (1787-1802), Úžice 2, matrika zemřelých
matrika (1802-1853), Úžice 10, matrika zemřelých
Matrika (1854-1883), f.ř.k., Úžice, 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1881-1915), ev. Libenice 9, matrika zemřelých
Matrika (1884-1913), f.ř.k., Úžice, 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!