část obce Soběšín

Identifikace

ICZUJ: 534293
KODCOB: 116939
ID31: 7750
ID32: 7750
GPS: JTSK (Y, X): 709153, 1080782
S-42 (Y, X): 3496949.653, 5517755.214
UTM (Y, X): 496827.3211, 5515408.1830
Šířka/Délka: 49° 47' 28.0436881000", 14° 57' 21.3155738900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SOBĚŠÍN v r. 1869-1950 obec v okr. Kutná Hora, v r. 1961-1992 část obce Otryby v okr. Kutná Hora, od 1.1.1993 obec v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Soběšín

Nadřazená místa

obec Soběšín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1658-1669), Kácov 1, matrika narozených
Matrika (1727-1747), Divišov 1, matrika narozených
Matrika (1748-1760), Divišov 2, matrika narozených
Matrika (1761-1787), Divišov 6, matrika narozených
Matrika (1787-1803), Zdebuzeves 1, matrika narozených
Matrika (1803-1812), Zdebuzeves 2, matrika narozených
Matrika (1813-1829), Zdebuzeves 3, matrika narozených
Matrika (1829-1832), Zdebuzeves 5, matrika narozených
Matrika (1832-1844), Zdebuzeves 6, matrika narozených
Matrika (1845-1862), Zdebuzeves 15, matrika narozených
Matrika (1862-1887), Zdebuzeves 17, matrika narozených
Matrika (1887-1913), Zdebuzeves 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1669), Kácov 1, matrika oddaných
Matrika (1737-1759), Divišov 1, matrika oddaných
Matrika (1760-1785), Divišov 6, matrika oddaných
Matrika (1788-1804), Zdebuzeves 7, matrika oddaných
Matrika (1806-1817), Zdebuzeves 8, matrika oddaných
Matrika (1818-1842), Zdebuzeves 9, matrika oddaných
Matrika (1843-1862), Zdebuzeves 10, matrika oddaných
Matrika (1863-1924), Zdebuzeves 19, matrika oddaných
Matrika (1737-1761), Divišov 1, matrika zemřelých
Matrika (1761-1787), Divišov 6, matrika zemřelých
Matrika (1787-1803), Zdebuzeves 11, matrika zemřelých
Matrika (1803-1816), Zdebuzeves 12, matrika zemřelých
Matrika (1816-1831), Zdebuzeves 13, matrika zemřelých
Matrika (1831-1878), Zdebuzeves 14, matrika zemřelých
Matrika (1879-1919), Zdebuzeves 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!