část obce Hrožňovice

Identifikace

ICZUJ: 544485
KODCOB: 070041
ID31: 9351
ID32: 75969
GPS: JTSK (Y, X): 752636, 1146758
S-42 (Y, X): 3462313.178, 5446727.110
UTM (Y, X): 462204.9529, 5444409.0050
Šířka/Délka: 49° 9' 4.8219806250", 14° 28' 54.1031558700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HROŽŇOVICE viz Hroznějovice (České Budějovice)

Alternativní názvy

část obce Hroznějovice
část obce Hrozňovice
část obce Hrožňovice

Nadřazená místa

obec Hluboká nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!