část obce Přebozy

Identifikace

ICZUJ: 513202
KODCOB: 190608
ID31: 7558
ID32: 7558
GPS: JTSK (Y, X): 700767, 1055625
S-42 (Y, X): 3502030.250, 5543784.451
UTM (Y, X): 501905.8495, 5541426.8220
Šířka/Délka: 50° 1' 30.5232052600", 15° 1' 35.7851191300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘEBOZY v r. 1869-1880 osada obce Bošice v okr. Kolín, v r. 1890-1950 obec v okr. Kolín, v r. 1961-1975 část obce Zalešany v okr. Kolín, 1.1.1976-30.6.1990 část obce Plaňany v okr. Kolín, od 1.7.1990 část obce Zalešany v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Přeboř
část obce Přebosy
část obce Přeboz
část obce Přebozy
část obce Předboz

Nadřazená místa

obec Zalešany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1664-1709), Vrbno 1, matrika narozených
Matrika (1783-1819), ev. Libiš 1, matrika narozených
Matrika narozených (1885-1897), ev. Velim 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1678-1709), Vrbno 1, matrika oddaných
Matrika (1783-1818), ev. Libiš 1, matrika oddaných
Matrika (1679-1709), Vrbno 1, matrika zemřelých
Matrika (1783-1819), ev. Libiš 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!