část obce Haindorf

Identifikace

ICZUJ: 579211
KODCOB: 036731
ID31: 16154
ID32: 75563
GPS: JTSK (Y, X): 631932, 1013664
S-42 (Y, X): 3564897.071, 5594256.884
UTM (Y, X): 564747.0767, 5591878.7020
Šířka/Délka: 50° 28' 31.1478380200", 15° 54' 44.9190474900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HAINDORF viz Hajnice (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Haindorf
část obce Hajnice
část obce Heindorf

Nadřazená místa

obec Hajnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!