část obce Hradec

Identifikace

ICZUJ: 533718
KODCOB: 157660
ID31: 7513
ID32: 7513
GPS: JTSK (Y, X): 716447, 1065155
S-42 (Y, X): 3487705.084, 5532315.528
UTM (Y, X): 487586.5166, 5529962.5680
Šířka/Délka: 49° 55' 18.8719663900", 14° 49' 37.4501802000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRADEC v r. 1869 osada obce Kostelní Střímelice v okr. Český Brod, v r. 1880-1950 osada obce Kostelní Střimelice v okr. Český Brod, v r. 1961-1979 se jako část obce neuvádí, od 1.1.1980 část obce Stříbrná Skalice v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Hradce
část obce Hradec
část obce Hradec za Propastí
část obce Na Hradcích

Nadřazená místa

obec Stříbrná Skalice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1731-1759), Stříbrná Skalice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1759-1777), Stříbrná Skalice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1778-1785), Stříbrná Skalice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1870-1909), Konojedy 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1731-1759), Stříbrná Skalice 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1759-1777), Stříbrná Skalice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1778-1785), Stříbrná Skalice 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1870-1909), Konojedy 15, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1731-1759), Stříbrná Skalice 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1759-1777), Stříbrná Skalice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1778-1785), Stříbrná Skalice 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1870-1909), Konojedy 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!