část obce Libenice

Identifikace

ICZUJ: 533475
KODCOB: 081981
ID31: 7460
ID32: 7460
GPS: JTSK (Y, X): 684889, 1062208
S-42 (Y, X): 3518624.654, 5539298.380
UTM (Y, X): 518493.4965, 5536942.5770
Šířka/Délka: 49° 59' 4.3083862710", 15° 15' 28.6729224300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBENICE od r. 1869 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Libenice
část obce Liebenitz

Nadřazená místa

obec Libenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1660-1697), Kutná Hora 1, matrika narozených
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika narozených
Matrika (1748-1789), f.ř.k., Kutná Hora, 7, matrika narozených
matrika (1762-1792), f.ř.k. Kaňk, 1, matrika narozených
matrika (1784-1877), f.ř.k. Kaňk, 3, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika narozených (1828-1842), ev. Libenice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1857), ev. Libenice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1857-1878), ev. Libenice 5, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1878-1897), ev. Libenice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1879-1900), Grunta 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1672-1697), Kutná Hora 1, matrika oddaných
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika oddaných
Matrika-opis (1698-1728), f.ř.k., Červené Janovice, 33, matrika oddaných
Matrika (1748-1788), f.ř.k., Kutná Hora, 7, matrika oddaných
matrika (1762-1792), f.ř.k. Kaňk, 1, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1900), Grunta 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1828-1865), ev. Libenice 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1866-1901), ev. Libenice 8, matrika oddaných
Matrika (1868-1900), ev. Chleby 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1877-1900), Grunta 7, matrika oddaných
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika zemřelých
matrika (1678-1697), Kutná Hora 1, matrika zemřelých
Matrika (1748-1788), f.ř.k., Kutná Hora, 7, matrika zemřelých
matrika (1762-1792), f.ř.k. Kaňk, 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1878), Grunta 2, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1828-1859), ev. Libenice 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1845-1897), Starý Kolín 20, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1881), ev. Libenice 7, matrika zemřelých
Matrika (1875-1913), f.ř.k., Kaňk, 12, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1879-1900), Grunta 10, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1881-1915), ev. Libenice 9, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1857-1896), ev. Libenice 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!