část obce Dománovice

Identifikace

ICZUJ: 513181
KODCOB: 109193
ID31: 7418
ID32: 7418
GPS: JTSK (Y, X): 678529, 1048729
S-42 (Y, X): 3523198.059, 5553484.789
UTM (Y, X): 523065.0403, 5551123.2100
Šířka/Délka: 50° 6' 42.8727335600", 15° 19' 21.3083680900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOMÁNOVICE v r. 1869 pod názvem Domanovice osada obce Polní Chrčice v okr. Nový Bydžov, v r. 1880-1890 osada obce Polní Chrčice t. Poděbradské Chrčice v okr. Nový Bydžov, v r. 1900-1950 pod názvem Domanovice obec v okr. Nový Bydžov, v r. 1961-1969 pod názvem Domanovice část obce Ohaře v okr. Kolín, 1.7.1969-30.6.1990 část obce Ohaře v okr. Kolín, od 1.7.1990 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Dománovice
část obce Domanowitz

Nadřazená místa

obec Dománovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1721-1781), Žehuň 1, matrika narozených
Matrika (1780-1829), Žehuň 2, matrika narozených
Matrika (1830-1844), Žehuň 3, matrika narozených
Matrika (1845-1863), Žehuň 4, matrika narozených
Matrika (1864-1881), Žehuň 10, matrika narozených
Matrika (1882-1899), Žehuň 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1721-1796), Žehuň 5, matrika oddaných
Matrika (1792-1865), Žehuň 6, matrika oddaných
Matrika (1866-1913), Žehuň 12, matrika oddaných
Matrika (1772-1821), Žehuň 8, matrika zemřelých
Matrika (1818-1844), Žehuň 9, matrika zemřelých
Matrika (1882-1917), Žehuň 15, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N,O,Z (1721-1881), Žehuň 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!