část obce Tuřany

Identifikace

ICZUJ: 532177
KODCOB: 016616
ID31: 7345
ID32: 7345
GPS: JTSK (Y, X): 768326, 1023174
S-42 (Y, X): 3430850.925, 5567279.962
UTM (Y, X): 430755.5045, 5564912.7630
Šířka/Délka: 50° 13' 56.3574948700", 14° 1' 44.7897086300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TUŘANY v r. 1869-1950 osada obce Byseň v okr. Slaný, v r. 1961-1979 část obce Byseň v okr. Kladno, od 1.1.1980 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Tuřany

Nadřazená místa

obec Tuřany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1663-1722), Smečno 1, matrika narozených
Matrika (1696-1723), Smečno 2, matrika narozených
Matrika (1723-1739), Smečno 22a, matrika narozených
Matrika (1724-1738), Smečno 3, matrika narozených
Matrika (1739-1755), Smečno 4, matrika narozených
Matrika (1756-1770), Smečno 5, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Smečno 8, matrika narozených
Matrika (1776-1802), Zlonice 3, matrika narozených
Matrika (1784-1785), Smečno 9, matrika narozených
Matrika (1787-1818), Tuřany u Slaného 1, matrika narozených
Matrika (1818-1826), Tuřany u Slaného 2, matrika narozených
Matrika (1827-1843), Tuřany u Slaného 3, matrika narozených
Matrika (1844-1859), Tuřany u Slaného 4, matrika narozených
Matrika (1861-1872), Tuřany 11, matrika narozených
Matrika (1872-1884), Tuřany 12, matrika narozených
Matrika (1884-1899), Tuřany 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1664-1722), Smečno 1, matrika oddaných
Matrika (1669-1721), Smečno 21, matrika oddaných
Matrika (1722-1757), Smečno 22, matrika oddaných
Matrika (1723-1738), Smečno 22a, matrika oddaných
Matrika (1757-1784), Smečno 23, matrika oddaných
Matrika (1784-1784), Smečno 24, matrika oddaných
Matrika (1789-1835), Tuřany u Slaného 5, matrika oddaných
Matrika (1833-1833), Zlonice 3, matrika oddaných
Matrika (1836-1862), Tuřany u Slaného 6, matrika oddaných
Matrika (1851-1930), Kvílice 27, matrika oddaných
Matrika (1863-1888), Tuřany 14, matrika oddaných
Matrika (1884-1927), Smečno 55, matrika oddaných
Matrika (1914-1921), Slaný 57, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1697-1725), Smečno 28, matrika zemřelých
Matrika (1743-1767), Smečno 30, matrika zemřelých
Matrika (1768-1784), Smečno 31, matrika zemřelých
Matrika (1784-1785), Smečno 32, matrika zemřelých
Matrika (1787-1826), Tuřany u Slaného 7, matrika zemřelých
Matrika (1827-1860), Tuřany u Slaného 8, matrika zemřelých
Matrika (1860-1871), Tuřany u Slaného 9, matrika zemřelých
Matrika (1871-1891), Tuřany 15, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých (1787-1860), Tuřany u Slaného 10, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1787-1884), Tuřany 16, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1787-1949), Tuřany 16, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1860-1891), Tuřany 16, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!