část obce Pchery

Identifikace

ICZUJ: 532720
KODCOB: 120545
ID31: 7306
ID32: 7306
GPS: JTSK (Y, X): 762655, 1028302
S-42 (Y, X): 3437135.146, 5562923.049
UTM (Y, X): 437037.1672, 5560557.6240
Šířka/Délka: 50° 11' 37.8949976600", 14° 7' 4.4238888020"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PCHERY v r. 1869-1950 obec v okr. Slaný, od r. 1961 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Pchery

Nadřazená místa

obec Pchery

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika narozených
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika narozených
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika narozených
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika narozených
Matrika (1771-1823), Pchery 5, matrika narozených
Matrika (1824-1831), Pchery 6, matrika narozených
Matrika (1832-1840), Pchery 7, matrika narozených
Matrika (1840-1859), Pchery 12, matrika narozených
Matrika (1859-1885), Pchery 40, matrika narozených
Matrika (1885-1908), Pchery 52, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1721), Smečno 21, matrika oddaných
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika oddaných
Matrika (1722-1757), Smečno 22, matrika oddaných
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika oddaných
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika oddaných
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika oddaných
Matrika (1771-1825), Pchery 14, matrika oddaných
Matrika (1826-1842), Pchery 15, matrika oddaných
Matrika (1843-1869), Pchery 18, matrika oddaných
Matrika (1870-1896), Pchery 48, matrika oddaných
Matrika (1890-1904), Slaný 53, matrika oddaných
Matrika (1896-1922), Pchery 59, matrika oddaných
Matrika (1896-1922), Pchery 59, matrika oddaných
Matrika (1899-1929), ev. Kladno 1, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika zemřelých
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika zemřelých
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika zemřelých
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika zemřelých
Matrika (1771-1828), Pchery 20, matrika zemřelých
Matrika (1800-1949), Zvoleněves 34, matrika zemřelých
Matrika (1829-1842), Pchery 21, matrika zemřelých
Matrika (1843-1873), Pchery 24, matrika zemřelých
Matrika (1871-1914), Pchery 56, matrika zemřelých
Matrika (1874-1904), Pchery 57, matrika zemřelých
Matrika (1899-1911), Smečno 56, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1703-1831), Pchery 26, index k matrice
Index k matrice narozených (1824-1933), Pchery 27, index k matrice
Index k matrice oddaných (1826-1933), Pchery 28, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1829-1919), Pchery 29, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!