část obce Podhoří

Identifikace

ID31: 102501
ID32: 72501
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

PODHOŘÍ v r. 1869 pod názvem Honiggrün osada obce Horn v okr. Falknov, v r. 1880-1890 pod názvem Honiggrün t. Hunschgrün osada obce Loketský Horn v okr. Falknov, v r. 1900-1910 pod názvem Hunschgrün t. Honiggrün osada obce Horn v okr. Falknov, v r. 1921-1930 pod názvem Hunschgrün osada obce Hory v okr. Loket, v r. 1950 osada obce Hory v okr. Karlovy Vary-okolí, v r. 1961-1975 část obce Jenišov v okr. Karlovy Vary, 1.7.1975-31.12.1993 část obce Karlovy Vary v okr. Karlovy Vary, k 1.1.1994 jako část obce zanikla (součást obce Hory v okr. Karlovy Vary)

Alternativní názvy

část obce Honiggrün
část obce Hunschgrün
část obce Podhoří

Nadřazená místa

obec Hory

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!