část obce Milířsko

Identifikace

ID31: 102018
ID32: 72018
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

MILÍŘSKO v r. 1869-1910 pod názvem Mileřsko osada obce Těchlovice v okr. Děčín, v r. 1921-1980 osada obce Těchlovice v okr. Děčín, 1.7.1980-31.12.1980 část obce Boletice nad Labem v okr. Děčín, k 1.1.1981 jako část obce zanikla (součást obce Těchlovice v okr. Děčín)

Alternativní názvy

část obce Mileřsko
část obce Milířsko

Nadřazená místa

obec Těchlovice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!