část obce Litochleby

Identifikace

ID31: 101812
ID32: 71812
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

LITOCHLEBY v r. 1869 osada obce Chodov v okr. Karlín, v r. 1880-1910 osada obce Chodov v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921 osada obce Chodov v okr. Říčany, v dalších letech jako osada zanikla (součást městského obvodu Praha 4 a městské části Praha 11 obce Praha)

Alternativní názvy

část obce Litochleby

Nadřazená místa

obec Královské Vinohrady
obec Praga
obec Praha
obec Praha
obec Praha město s vlastním obecním řádem;
obec Týnka

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!