část obce Jarkovice

Identifikace

ID31: 101338
ID32: 71338
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

JARKOVICE v r. 1869 pod názvem Jarkowitz obec v okr. Opava, v r. 1880-1930 obec v okr. Opava, v r. 1950-1975 osada obce Vlaštovičky v okr. Opava, od 1.1.1976 se jako osada neuvádí (součást městské části Vlaštovičky obce Opava v okr. Opava)

Alternativní názvy

část obce Jarkovice
část obce Jarkowitz

Nadřazená místa

obec Opava

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!