část obce Beroun-Město

Identifikace

ICZUJ: 531057
KODCOB: 401901
ID31: 7073
ID32: 7073
GPS: JTSK (Y, X): 769813, 1053320
S-42 (Y, X): 3433253.454, 5537188.367
UTM (Y, X): 433157.0581, 5534833.4200
Šířka/Délka: 49° 57' 43.5719977900", 14° 4' 4.9383739560"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BEROUN-MĚSTO v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880-1910 pod názvem Plzeňské Předměstí osada obce Beroun v okr. Hořovice, v r. 1921-1979 se jako osada neuvádí, od 1.1.1980 část obce Beroun v okr. Beroun

Alternativní názvy

část obce Beroun
část obce Beroun-Město
část obce Plzeňské Předměstí

Nadřazená místa

obec Beroun

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1601-1633), Beroun 1, matrika narozených
matrika (1601-1651), Karlštejn 14, matrika narozených
Matrika (1632-1664), Beroun 2, matrika narozených
matrika (1647-1668), Sv.Jan pod skalou 01a, matrika narozených
matrika (1651-1669), Karlštejn 15, matrika narozených
Matrika (1664-1675), Beroun 3, matrika narozených
Matrika (1664-1675), Beroun 3, matrika narozených
matrika (1669-1682), Karlštejn 16, matrika narozených
Matrika (1674-1687), Beroun 4, matrika narozených
Matrika (1687-1712), Beroun 5, matrika narozených
Matrika (1712-1738), Beroun 6, matrika narozených
Matrika (1739-1760), Beroun 7, matrika narozených
Matrika (1761-1784), Beroun 8, matrika narozených
Matrika (1779-1812), Beroun 11, matrika narozených
Matrika (1784-1798), Beroun 10, matrika narozených
Matrika (1812-1821), Beroun 12, matrika narozených
Matrika (1822-1840), Beroun 13, matrika narozených
matrika (1824-1839), Beroun 19, matrika narozených
Matrika (1841-1851), Beroun 14, matrika narozených
Matrika (1852-1861), Beroun 15, matrika narozených
Matrika (1860-1884), Žebrák 24, matrika narozených
Matrika (1862-1873), Beroun 30, matrika narozených
Matrika (1873-1883), Beroun 31, matrika narozených
Matrika (1883-1887), Beroun 32, matrika narozených
Matrika (1887-1891), Beroun 33, matrika narozených
Matrika (1891-1896), Beroun 34, matrika narozených
Matrika (1896-1900), Beroun 35, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1601-1651), Karlštejn 14, matrika oddaných
Matrika (1614-1618), Beroun 1, matrika oddaných
Matrika (1623-1633), Beroun 1, matrika oddaných
Matrika (1633-1635), Beroun 2, matrika oddaných
matrika (1647-1668), Svatý jan pod skalou 01a, matrika oddaných
matrika (1651-1668), Karlštejn 15, matrika oddaných
matrika (1662-1669), Karlštejn 15, matrika oddaných
Matrika (1664-1676), Beroun 3, matrika oddaných
Matrika (1676-1686), Beroun 4, matrika oddaných
Matrika (1687-1734), Beroun 16, matrika oddaných
Matrika (1734-1757), Beroun 17, matrika oddaných
Matrika (1758-1784), Beroun 18, matrika oddaných
vojenská matrika (1767-1784), Beroun 18, matrika oddaných
matrika (1784-1802), Beroun 19, matrika oddaných
matrika (1803-1832), Beroun 20, matrika oddaných
matrika (1833-1856), Beroun 21, matrika oddaných
matrika (1839-1839), Beroun 19, matrika oddaných
matrika (1857-1872), Beroun 22, matrika oddaných
Matrika (1869-1905), Železná 46, matrika oddaných
Matrika (1873-1887), Beroun 36, matrika oddaných
Matrika (1873-1909), Praskolesy 14, matrika oddaných
Matrika (1887-1897), Beroun 37, matrika oddaných
matrika (1658-1658), Sv.Jan pod skalou 1a, matrika zemřelých
Matrika (1677-1689), Beroun 3, matrika zemřelých
matrika (1689-1718), Beroun 23, matrika zemřelých
matrika (1718-1731), Beroun 24, matrika zemřelých
matrika (1731-1755), Beroun 25, matrika zemřelých
matrika (1756-1779), Beroun 26, matrika zemřelých
matrika (1756-1782), Beroun 26, matrika zemřelých
matrika (1803-1824), Beroun 28, matrika zemřelých
matrika (1825-1865), Beroun 29, matrika zemřelých
matrika (1831-1836), Beroun 19, matrika zemřelých
Matrika (1849-1930), Kvílice 28, matrika zemřelých
Matrika (1865-1933), Kosová Hora 27, matrika zemřelých
Matrika (1866-1886), Beroun 38, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1875-1890), Český Brod 24, matrika zemřelých
Matrika (1883-1912), Zdice 19, matrika zemřelých
Matrika (1886-1893), Beroun 39, matrika zemřelých
Matrika (1887-1916), Unhošť 35, matrika zemřelých
Index k matrice narozených a oddaných - O (1734-1757), Beroun 40, index k matrice
Index k matrice narozených a oddaných - N (1739-1760), Beroun 40, index k matrice
Index k matrice narozených a oddaných - O (1758-1784), Beroun 40, index k matrice
Index k matrice narozených a oddaných - N (1761-1784), Beroun 40, index k matrice
Index k matrice narozených (1782-1910), Beroun 45, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1887), Beroun 41, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1935), Beroun 44, index k matrice
Index k matrice narozených (1822-1887), Beroun 42, index k matrice
Index k matrice narozených (1887-1905), Beroun 43, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!