část obce Veselíčko 2. díl

Identifikace

ID31: 100495
ID32: 70495
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VESELÍČKO 2. DÍL v r. 1869-1900 se jako osada neuvádí, v r. 1910 pod názvem Freudenheim osada obce Markvartice v okr. Děčín, v r. 1921-1930 pod názvem Freudenheim 2. díl osada obce Markvartice v okr. Děčín, v r. 1950 osada obce Markvartice v okr. Děčín, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Freudenheim
část obce Freudenheim 2. díl
část obce Veselíčko 2. díl

Nadřazená místa

obec Markvartice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!