část obce Petříny

Identifikace

ICZUJ: 530751
KODCOB: 198269
ID31: 6960
ID32: 6960
GPS: JTSK (Y, X): 711028, 1086765
S-42 (Y, X): 3495859.791, 5511580.104
UTM (Y, X): 495737.9031, 5509235.5880
Šířka/Délka: 49° 44' 8.1513558350", 14° 56' 27.0706631900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PETŘÍNY v r. 1869 pod názvem Petřín osada obce Pavlovice v okr. Benešov, v r. 1880-1910 pod názvem Petřín osada obce Kladruby v okr. Benešov, v r. 1921-1930 osada obce Kladruby v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Kladruby v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Tehov okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Petřín
část obce Petříny

Nadřazená místa

obec Tehov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1686-1718), Vlašim 4, matrika narozených
Matrika (1690-1725), Trhový Štěpánov 1, matrika narozených
Matrika (1719-1748), Vlašim 5, matrika narozených
Matrika (1748-1784), Vlašim 6, matrika narozených
Matrika (1784-1799), Hrádek 1, matrika narozených
Matrika (1800-1830), Hrádek 2, matrika narozených
Matrika (1832-1843), Hrádek 3, matrika narozených
Matrika (1844-1868), Hrádek 4, matrika narozených
Matrika (1868-1897), Hrádek 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Matrika (1784-1799), Hrádek 1, matrika oddaných
Matrika (1803-1843), Hrádek 5, matrika oddaných
Matrika (1844-1895), Hrádek 9, matrika oddaných
Matrika (1686-1759), Vlašim 17, matrika zemřelých
Matrika (1759-1784), Vlašim 18, matrika zemřelých
Matrika (1784-1799), Hrádek 1, matrika zemřelých
Matrika (1800-1841), Hrádek 6, matrika zemřelých
Matrika (1844-1880), Hrádek 7, matrika zemřelých
Matrika (1881-1899), Hrádek 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!