část obce Zechov

Identifikace

ICZUJ: 530611
KODCOB: 401536
ID31: 6922
ID32: 6922
GPS: JTSK (Y, X): 734300, 1099500
S-42 (Y, X): 3474417.316, 5495955.495
UTM (Y, X): 474304.1605, 5493617.3410
Šířka/Délka: 49° 35' 40.5135480000", 14° 38' 39.9698800600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZECHOV v r. 1869-1890 pod názvem Žechov osada obce Smilkov v okr. Sedlčany, v r. 1900-1930 osada obce Kouty v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Kouty v okr. Votice, od r. 1961 část obce Smilkov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Zechov
část obce Žechov

Nadřazená místa

obec Smilkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - N (1651-1691), Arnoštovice 1, matrika narozených
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - N (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1745-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1746-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika nar.nemanželských (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika zemřelých nekřtěných (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika nar.,nar.nemanželských a zemřl.nekřt.-N (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika narozených a zemřelých - N (1785-1829), Arnoštovice 16, matrika narozených
Matrika narozených (1789-1789), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1847), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1847-1869), Arnoštovice 8, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Arnoštovice 22, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - O (1654-1690), Arnoštovice 1, matrika oddaných
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - O (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1772-1784), Arnoštovice 10, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1784-1833), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1833-1868), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 23, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1655-1710), Arnoštovice 1, matrika zemřelých
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - Z (1696-1718), Arnoštovice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1719-1746), Arnoštovice 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1753-1784), Arnoštovice 15, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1832), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1834-1868), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!