část obce Bolechovice

Identifikace

ICZUJ: 530573
KODCOB: 026271
ID31: 6880
ID32: 6880
GPS: JTSK (Y, X): 744384, 1096254
S-42 (Y, X): 3463998.425, 5497877.365
UTM (Y, X): 463889.5117, 5495538.4290
Šířka/Délka: 49° 36' 40.8010353800", 14° 30' 0.5494447070"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOLECHOVICE v r. 1869-1921 osada obce Nedrahovice v okr. Sedlčany, v r. 1930-1950 osada obce Jesenice v okr. Sedlčany, v r. 1961-1979 část obce Divišovice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Sedlec-Prčice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Bolechovice

Nadřazená místa

obec Sedlec-Prčice

Podřazená místa

část obce podhorský dvůr
část obce Podhoř
část obce Podhoří (Bolechovice)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika narozených
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika narozených
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1720-1732), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1724-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1727-1737), M23 JES / 05, matrika narozených
matrika (1727-1738), M23 JES / 05, matrika narozených
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika narozených
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika narozených
matrika (1765-1770), M23 JES / 07, matrika narozených
matrika (1766-1770), M23 JES / 07, matrika narozených
matrika (1771-1789), M23 JES / 08, matrika narozených
matrika (1790-1811), M23 JES / 09, matrika narozených
matrika (1811-1819), M23 JES / 10, matrika narozených
matrika (1819-1833), M23 JES / 11, matrika narozených
matrika (1834-1849), M23 JES / 12, matrika narozených
matrika (1850-1865), M23 JES / 13, matrika narozených
Matrika (1866-1877), Jesenice 25, matrika narozených
Matrika (1878-1887), Jesenice 26, matrika narozených
Matrika (1888-1904), Jesenice 27, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika oddaných
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika oddaných
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika oddaných
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika oddaných
matrika (1727-1738), M23 JES / 05, matrika oddaných
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika oddaných
matrika (1765-1770), M23 JES / 07, matrika oddaných
matrika (1771-1789), M23 JES / 08, matrika oddaných
matrika (1791-1836), M23 JES / 14, matrika oddaných
matrika (1837-1863), M23 JES / 15, matrika oddaných
Matrika (1864-1888), Jesenice 28, matrika oddaných
Matrika (1872-1921), Vojkov 7, matrika oddaných
Matrika (1892-1927), Jesenice 32, matrika oddaných
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika zemřelých
matrika (1698-1704), M23 JES / 03, matrika zemřelých
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika zemřelých
matrika (1706-1729), M23SED/ 03, matrika zemřelých
matrika (1727-1739), M23 JES / 05, matrika zemřelých
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika zemřelých
matrika (1765-1770), M23 JES / 07, matrika zemřelých
matrika (1771-1789), M23 JES / 08, matrika zemřelých
matrika (1790-1823), M23 JES / 16, matrika zemřelých
matrika (1824-1863), M23 JES / 17, matrika zemřelých
Matrika (1864-1895), Jesenice 29, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!