část obce Hrzín

Identifikace

ICZUJ: 532550
KODCOB: 178063
ID31: 6871
ID32: 6871
GPS: JTSK (Y, X): 723625, 1093788
S-42 (Y, X): 3484269.762, 5502994.066
UTM (Y, X): 484152.5940, 5500653.0470
Šířka/Délka: 49° 39' 29.5510641000", 14° 46' 49.5382585200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRZÍN v r. 1869-1910 pod názvem Hřín osada obce Veliš v okr. Benešov, v r. 1921-1930 osada obce Veliš v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Veliš v okr. Vlašim, v r. 1961-1983 část obce Veliš v okr. Benešov, 1.7.1983-23.11.1990 část obce Jankov v okr. Benešov, od 24.11.1990 část obce Ratměřice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Hrzín
část obce Hřín

Nadřazená místa

obec Ratměřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika narozených
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1695-1716), Postupice 2, matrika narozených
Matrika nelegitimních (1696-1702), Postupice 2, matrika narozených
Matrika nar.,odd.,zemř. a nar. nemanž. - N (1703-1739), Jankov 1, matrika narozených
Matrika (1717-1741), Postupice 3, matrika narozených
Matrika nar.,odd.,zemř. a nar. nemanž. - N (1740-1742), Jankov 1, matrika narozených
Matrika narozených,zemřelých a nar.nemanželských - N (1740-1785), Jankov 2, matrika narozených
Matrika narozených,zemřelých a nar.nemanželských - N.nem. (1744-1785), Jankov 2, matrika narozených
Matrika nar. odd. a zemř. - N (1784-1827), Jankov 4, matrika narozených
Matrika narozených (1828-1837), Jankov 11, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1863), Jankov 13, matrika narozených
Matrika (1864-1876), Jankov 25, matrika narozených
Matrika (1877-1893), Jankov 26, matrika narozených
Matrika (1887-1910), Velíš 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika oddaných
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1690), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1696-1716), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika nar.,odd.,zemř. a nar. nemanž. - O (1703-1784), Jankov 1, matrika oddaných
Matrika (1717-1749), Postupice 3, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), Postupice 25, matrika oddaných
Matrika nar. odd. a zemř. - O (1784-1827), Jankov 4, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1828-1844), Jankov 19, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1845-1860), Jankov 20, matrika oddaných
Matrika (1861-1910), Jankov 28, matrika oddaných
Matrika (1668-1672), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1681-1690), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1695-1699), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1716), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd.,zemř. a nar. nemanž. - Z (1703-1744), Jankov 1, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), Postupice 3, matrika zemřelých
Matrika narozených,zemřelých a nar.nemanželských - Z (1744-1785), Jankov 2, matrika zemřelých
Matrika nar. odd. a zemř. - Z (1784-1827), Jankov 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1827-1856), Jankov 21, matrika zemřelých
Matrika (1856-1896), Jankov 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!