část obce Zálesí

Identifikace

ICZUJ: 530301
KODCOB: 401251
ID31: 6772
ID32: 6772
GPS: JTSK (Y, X): 732000, 1099700
S-42 (Y, X): 3476724.166, 5496053.065
UTM (Y, X): 476610.0703, 5493714.8720
Šířka/Délka: 49° 35' 44.0086412100", 14° 40' 34.8151193000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁLESÍ v r. 1869-1890 osada obce Smilkov v okr. Sedlčany, v r. 1900-1930 osada obce Kouty v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Kouty v okr. Votice, od r. 1961 část obce Neustupov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Zálesí

Nadřazená místa

obec Neustupov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1651-1660), Miličín 1, matrika narozených
Matrika (1658-1675), Neveklov 1, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1660-1661), Miličín 2, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1665-1697), Neustupov 1, matrika narozených
Matrika narozených (1675-1700), Miličín 4, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1698-1726), Neustupov 2, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -N (1726-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1741-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1763-1784), Neustupov 4, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemř. - N (1787-1824), Neustupov 13, matrika narozených
Matrika narozených (1825-1858), Neustupov 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1651-1661), Miličín 1, matrika oddaných
Matrika (1658-1675), Neveklov 1, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1664-1673), Miličín 2, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1669-1697), Neustupov 1, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1698-1726), Neustupov 2, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1727-1762), Neustupov 3, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1763-1784), Neustupov 4, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemř. - O (1788-1822), Neustupov 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1825-1880), Neustupov 20, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1656-1657), Miličín 1, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1660-1673), Miličín 2, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1687-1694), Neustupov 1, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1700-1726), Neustupov 2, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1726-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nemanželských (1742-1751), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nekřtěných (1759-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1763-1784), Neustupov 4, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemř. - Z (1787-1824), Neustupov 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1825-1883), Neustupov 21, matrika zemřelých
Matrika (1884-1903), Neustupov 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!