část obce Načeradec

Identifikace

ICZUJ: 530212
KODCOB: 100994
ID31: 6738
ID32: 6738
GPS: JTSK (Y, X): 715303, 1100265
S-42 (Y, X): 3493356.749, 5497640.939
UTM (Y, X): 493235.8809, 5495302.0990
Šířka/Délka: 49° 36' 36.8970673500", 14° 54' 22.9399168800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NAČERADEC v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, od r. 1961 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Načeradec

Nadřazená místa

obec Načeradec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika (1706-1758), Načeradec 2, matrika narozených
Matrika (1759-1784), Načeradec 3, matrika narozených
Matrika (1784-1805), Načeradec 4, matrika narozených
Matrika (1805-1827), Načeradec 5, matrika narozených
Matrika (1828-1841), Načeradec 6, matrika narozených
Matrika (1842-1852), Načeradec 7, matrika narozených
Index (1842-1949), Načeradec 34, matrika narozených
Matrika (1853-1880), Načeradec 28, matrika narozených
Matrika (1853-1880), Načeradec 28, matrika narozených
Matrika (1881-1916), Načeradec 30, matrika narozených
Matrika (1890-1927), Načeradec 31, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika (1706-1762), Načeradec 9, matrika oddaných
Matrika (1763-1784), Načeradec 10, matrika oddaných
Matrika (1784-1818), Načeradec 11, matrika oddaných
Matrika (1815-1841), Načeradec 12, matrika oddaných
Matrika (1842-1874), Načeradec 13, matrika oddaných
Index (1842-1949), Načeradec 36, matrika oddaných
Matrika (1875-1905), Načeradec 32, matrika oddaných
Matrika (1706-1762), Načeradec 9, matrika zemřelých
Matrika (1763-1784), Načeradec 10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1818), Načeradec 15, matrika zemřelých
Matrika (1815-1841), Načeradec 16, matrika zemřelých
Matrika (1842-1875), Načeradec 17, matrika zemřelých
Index (1842-1949), Načeradec 38, matrika zemřelých
Matrika (1876-1916), Načeradec 33, matrika zemřelých
Matrika (1894-1907), Benešov 54, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných (1667-1784), Načeradec 22, index k matrice
Index k matrice narozených (1680-1805), Načeradec 19, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1706-1784), Načeradec 25, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1810), Načeradec 20, index k matrice
Index k matrice oddaných (1784-1818), Načeradec 23, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1784-1818), Načeradec 26, index k matrice
Index k matrice narozených (1805-1841), Načeradec 21, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1815-1841), Načeradec 27, index k matrice
Index k matrice oddaných (1815-1841), Načeradec 24, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!