část obce Ješetice

Identifikace

ICZUJ: 532134
KODCOB: 059137
ID31: 6644
ID32: 6644
GPS: JTSK (Y, X): 736954, 1100641
S-42 (Y, X): 3471931.914, 5494482.383
UTM (Y, X): 471819.7703, 5492144.8290
Šířka/Délka: 49° 34' 52.4348377700", 14° 36' 36.5936549800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JEŠETICE v r. 1869-1890 osada obce Smilkov v okr. Sedlčany, v r. 1900-1930 obec v okr. Sedlčany, v r. 1950 obec v okr. Votice, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Červený Újezd v okr. Benešov, od 24.11.1990 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Ješetice

Nadřazená místa

obec Ješetice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1651-1660), Miličín 1, matrika narozených
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - N (1651-1691), Arnoštovice 1, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1660-1661), Miličín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1663-1675), Miličín 3, matrika narozených
Matrika narozených (1675-1700), Miličín 4, matrika narozených
Matrika narozených- N (1701-1739), Miličín 5, matrika narozených
Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika nar.,odd.,zemř.,nar.nemanž.,zemř.nekřt. - N.nemanž. (1740-1774), Miličín 7, matrika narozených
Matrika nar.,odd.,zemř.nar.nemanž.,zemř.nekřt.-N (1740-1784), Miličín 7, matrika narozených
Matrika narozených (1745-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1746-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika nar.,nar.nemanželských a zemřl.nekřt.-N (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika nar.nemanželských (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika zemřelých nekřtěných (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1836), Miličín 8, matrika narozených
Matrika narozených (1788-1830), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1847), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1836-1858), Miličín 10, matrika narozených
Matrika narozených (1849-1869), Arnoštovice 8, matrika narozených
Matrika (1851-1877), Miličín 17, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Arnoštovice 22, matrika narozených
Matrika (1878-1912), Miličín 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1651-1661), Miličín 1, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - O (1654-1690), Arnoštovice 1, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1664-1673), Miličín 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1718-1772), Arnoštovice 9, matrika oddaných
Matrika nar.,odd.,zemř.,nar.nemanž.,zemř.nekřt. - O (1752-1784), Miličín 7, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1761-1784), Miličín 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1772-1784), Arnoštovice 10, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1784-1808), Miličín 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1788-1812), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1810-1838), Miličín 13, matrika oddaných
Matrika (1841-1885), Miličín 18, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1850-1865), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 23, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1655-1710), Arnoštovice 1, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1656-1657), Miličín 1, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1660-1673), Miličín 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1719-1746), Arnoštovice 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1747-1752), Arnoštovice 14, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd.,zemř.,nar.nemanž.,zemř.nekřt. - Z (1752-1779), Miličín 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1753-1784), Arnoštovice 15, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd.,zemř.,nar.nemanž.,zemř.nekřt. - Z.nekřt. (1764-1770), Miličín 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1779-1865), Miličín 14, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1832), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1839-1869), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1865-1888), Miličín 15, matrika zemřelých
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 24, matrika zemřelých
Matrika (1882-1903), Miličín 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!