část obce Loudilka

Identifikace

ICZUJ: 529702
KODCOB: 401056
ID31: 6603
ID32: 6603
GPS: JTSK (Y, X): 739300, 1098400
S-42 (Y, X): 3469316.828, 5496403.132
UTM (Y, X): 469205.7495, 5494064.7960
Šířka/Délka: 49° 35' 54.1445754700", 14° 34' 25.8746957700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LOUDILKA v r. 1869-1930 osada obce Smilkov v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Heřmaničky v okr. Votice, od r. 1961 část obce Heřmaničky v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Loudilka

Nadřazená místa

obec Heřmaničky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika nar.,nar.nemanželských a zemřl.nekřt.-N (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika nar.nemanželských (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika zemřelých nekřtěných (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1786-1829), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1847), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1848-1868), Arnoštovice 8, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Arnoštovice 22, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných - O (1802-1821), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1839-1867), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 23, matrika oddaných
Matrika zemřelých - Z (1719-1746), Arnoštovice 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1747-1752), Arnoštovice 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1753-1784), Arnoštovice 15, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1785-1833), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1833-1869), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!