katastrální území Bošířany

Identifikace

KODKU: 644048
ID31: 33968
ID32: 33968
GPS: JTSK (Y, X): 855969, 1018486
S-42 (Y, X): 3343309.770, 5560658.172
UTM (Y, X): 343249.9926, 5558293.6580
Šířka/Délka: 50° 9' 22.0112859800", 12° 48' 20.1375539300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOŠÍŘANY v r. 1869 pod názvem Bošiřany osada obce Gfell v okr. Falknov, v r. 1880-1910 pod názvem Bošiřany obec v okr. Falknov, v r. 1921-1930 obec v okr. Loket, v r. 1950 osada obce Horní Slavkov v okr. Karlovy Vary-okolí, v r. 1961-1980 část obce Horní Slavkov v okr. Sokolov, od 1.4.1980 se jako část obce neuvádí

Alternativní názvy

katastrální území Bošířany

Nadřazená místa

obec Horní Slavkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!