katastrální území Tuhnice

Identifikace

KODKU: 663492
ID31: 33706
ID32: 33706
GPS: JTSK (Y, X): 850832, 1011251
S-42 (Y, X): 3347475.384, 5568496.677
UTM (Y, X): 347413.9088, 5566128.9720
Šířka/Délka: 50° 13' 39.4335014500", 12° 51' 38.5096616400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TUHNICE v r. 1869 pod názvem Donice osada obce Aich t. Doubí v okr. Karlovy Vary, v r. 1880 pod názvem Donice osada obce Doubí v okr. Karlovy Vary, v r. 1890-1910 pod názvem Donice obec v okr. Karlovy Vary, v r. 1921 obec v okr. Karlovy Vary, v dalších letech se jako osada neuvádí (součást obce Karlovy Vary v okr. Karlovy Vary)

Alternativní názvy

katastrální území Donice
katastrální území Tuhnice

Nadřazená místa

obec Karlovy Vary

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!