farnost církve římskokatolické Neustupov f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300291
ID32: 300291
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Neustupov f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1665-1697), Neustupov 1, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1698-1726), Neustupov 2, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -N (1726-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1741-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1763-1784), Neustupov 4, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř.nemanž. - N (1763-1809), Neustupov 4, matrika narozených
Index (1768-1949), Neustupov 25, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemř. - N (1787-1824), Neustupov 14, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1787-1824), Neustupov 5, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemř. - N (1787-1824), Neustupov 16, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1787-1824), Neustupov 7, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemř. - N (1787-1824), Neustupov 18, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1787-1824), Neustupov 9, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemř. - N (1787-1824), Neustupov 13, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemř. - N (1787-1824), Neustupov 15, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1787-1824), Neustupov 6, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemř. - N (1787-1824), Neustupov 17, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1787-1824), Neustupov 8, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemřl - N (1787-1824), Neustupov 12, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1787-1824), Neustupov 10, matrika narozených
Matrika mrtvě narozených (1809-1815), Neustupov 11, matrika narozených
Matrika narozených (1809-1824), Neustupov 11, matrika narozených
Matrika narozených (1825-1858), Neustupov 19, matrika narozených
Matrika (1859-1877), Neustupov 22, matrika narozených
Matrika narozených (1859-1877), Neustupov 22, matrika narozených
Matrika (1878-1898), Neustupov 23, matrika narozených
Matrika narozených (1878-1898), Neustupov 23, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1669-1697), Neustupov 1, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1698-1726), Neustupov 2, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1727-1762), Neustupov 3, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1763-1784), Neustupov 4, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř.nemanž. - O (1763-1824), Neustupov 4, matrika oddaných
Index (1768-1949), Neustupov 25, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemř. - O (1787-1823), Neustupov 15, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1787-1824), Neustupov 7, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1787-1824), Neustupov 9, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemř. - O (1788-1822), Neustupov 13, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1788-1823), Neustupov 5, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemř. - O (1789-1829), Neustupov 16, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1790-1817), Neustupov 10, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemřl - O (1790-1823), Neustupov 12, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1790-1823), Neustupov 6, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemř. - O (1790-1824), Neustupov 17, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemř. - O (1792-1822), Neustupov 18, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemř. - O (1792-1824), Neustupov 14, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1794-1821), Neustupov 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1825-1879), Neustupov 20, matrika oddaných
Matrika oddaných (1825-1880), Neustupov 20, matrika oddaných
Matrika oddaných (1825-1881), Neustupov 20, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1687-1694), Neustupov 1, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1700-1726), Neustupov 2, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1726-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nemanželských (1742-1751), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nekřtěných (1759-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř.nemanž. - nemanž. (1763-1784), Neustupov 4, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1763-1784), Neustupov 4, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř.nemanž. - Z (1763-1824), Neustupov 4, matrika zemřelých
Index (1768-1949), Neustupov 25, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1787-1823), Neustupov 8, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1787-1823), Neustupov 9, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemř. - Z (1787-1824), Neustupov 17, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemřl - Z (1787-1824), Neustupov 12, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1787-1824), Neustupov 7, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemř. - Z (1787-1824), Neustupov 18, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemř. - Z (1787-1824), Neustupov 13, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemř. - Z (1787-1824), Neustupov 15, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1788-1823), Neustupov 10, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemř. - Z (1788-1823), Neustupov 14, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1788-1824), Neustupov 6, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1788-1824), Neustupov 5, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemř. - Z (1789-1824), Neustupov 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1825-1883), Neustupov 21, matrika zemřelých
Matrika (1884-1903), Neustupov 24, matrika zemřelých
Matrika (1884-1903), Neustupov 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!