farnost církve římskokatolické Arnoštovice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300288
ID32: 300288
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Arnoštovice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených , oddaných a zemřelých - N (1651-1691), Arnoštovice 1, matrika narozených
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - N (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1745-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1746-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika nar.,nar.nemanželských a zemřl.nekřt.-N (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika nar.nemanželských (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika zemřelých nekřtěných (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1829), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1830), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1829), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených a zemřelých - N (1785-1829), Arnoštovice 16, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1830), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1786-1821), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1786-1829), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1786-1830), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1788-1830), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1789-1789), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených a zemřelých - N (1821-1828), Arnoštovice 16, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1842), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1845), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1847), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1847), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1831-1846), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1833-1847), Arnoštovice 7, matrika narozených
Index (1838-1913), Arnoštovice 18, matrika narozených
Matrika narozených (1847-1869), Arnoštovice 8, matrika narozených
Matrika narozených (1848-1868), Arnoštovice 8, matrika narozených
Matrika narozených (1848-1869), Arnoštovice 8, matrika narozených
Matrika narozených (1849-1869), Arnoštovice 8, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Arnoštovice 22, matrika narozených
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - O (1654-1690), Arnoštovice 1, matrika oddaných
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - O (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1718-1772), Arnoštovice 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1772-1784), Arnoštovice 10, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1784-1831), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1784-1832), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1784-1833), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Index (1784-1833), Arnoštovice 21, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1785-1823), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1785-1826), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1785-1829), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1785-1830), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1785-1830), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1785-1831), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1785-1832), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1786-1830), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1788-1812), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1788-1832), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1789-1832), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1790-1827), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1792-1830), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1802-1821), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1833-1865), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1833-1868), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1833-1869), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1834-1866), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1834-1868), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1834-1869), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1834-1869), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1836-1869), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1836-1869), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1838-1869), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1839-1843), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1839-1867), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1840-1869), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1850-1865), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Index (1870-1912), Arnoštovice 19, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1655-1710), Arnoštovice 1, matrika zemřelých
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - Z (1696-1718), Arnoštovice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1719-1746), Arnoštovice 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1747-1752), Arnoštovice 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1753-1784), Arnoštovice 15, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1831), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1832), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1832), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1833), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1833), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1833), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1785-1827), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1785-1828), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1785-1832), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1785-1833), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1786-1832), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1787-1833), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1788-1832), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1833-1865), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1833-1867), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1833-1868), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1833-1869), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1833-1869), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1834-1868), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1834-1869), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1839-1869), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Index (1870-1912), Arnoštovice 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!