farnost církve římskokatolické Loukov f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300097
ID32: 300097
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Loukov f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

matrika (1656-1672), Loukov 01, matrika narozených
matrika (1656-1703), Loukov 13, matrika narozených
matrika (1662-1732), Loukov 16, matrika narozených
matrika (1672-1703), Loukov 02, matrika narozených
matrika (1701-1703), Loukov 14, matrika narozených
matrika (1701-1784), Loukov 03, matrika narozených
matrika (1756-1784), Loukov 18, matrika narozených
matrika (1784-1792), Loukov 04, matrika narozených
matrika (1793-1807), Loukov 05, matrika narozených
matrika (1804-1833), Loukov 06, matrika narozených
matrika (1804-1833), Loukov 19, matrika narozených
matrika (1833-1867), Loukov 07, matrika narozených
matrika (1833-1869), Loukov 15, matrika narozených
Matrika (1868-1880), Loukov 21, matrika narozených
Matrika (1870-1899), Loukov 23, matrika narozených
Matrika (1881-1899), Loukov 22, matrika narozených
matrika (1658-1703), Loukov 13, matrika oddaných
matrika (1662-1732), Loukov 16, matrika oddaných
matrika (1664-1681), Loukov 01, matrika oddaných
matrika (1681-1703), Loukov 02, matrika oddaných
matrika (1701-1784), Loukov 03, matrika oddaných
matrika (1707-1709), Loukov 03, matrika oddaných
matrika (1762-1784), Loukov 17, matrika oddaných
matrika (1784-1792), Loukov 04, matrika oddaných
matrika (1793-1808), Loukov 08, matrika oddaných
vojenská (1808-1846), Loukov 19, matrika oddaných
matrika (1808-1851), Loukov 09, matrika oddaných
matrika (1852-1875), Loukov 10, matrika oddaných
Matrika (1876-1899), Loukov 24, matrika oddaných
vojenská matrika Loukov (1886-1886), Loukov 19, matrika oddaných
matrika (1673-1678), Loukov 01, matrika zemřelých
matrika (1700-1703), Loukov 02, matrika zemřelých
matrika (1701-1703), Loukov 13, matrika zemřelých
matrika (1701-1732), Loukov 16, matrika zemřelých
matrika (1701-1784), Loukov 03, matrika zemřelých
matrika (1707-1709), Loukov 03, matrika zemřelých
matrika (1756-1784), Loukov 18, matrika zemřelých
matrika (1756-1784), Loukov 14, matrika zemřelých
matrika (1784-1792), Loukov 04, matrika zemřelých
matrika (1793-1808), Loukov 08, matrika zemřelých
matrika (1805-1846), Loukov 19, matrika zemřelých
matrika (1805-1851), Loukov 11, matrika zemřelých
matrika (1852-1875), Loukov 12, matrika zemřelých
Matrika (1876-1899), Loukov 25, matrika zemřelých
vojenská matrika Loukov (1894-1894), Loukov 19, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1833-1899), Loukov 27, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1833-1899), Loukov 26, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1846-1899), Loukov 28, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1847-1899), Loukov 29, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!