farnost církve evangelické Chleby f.ev.

Identifikace

ID31: 300007
ID32: 300007
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve evangelické Chleby f.ev.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1800-1819), ev. Chleby 1, matrika narozených
Matrika (1819-1854), ev. Chleby 2, matrika narozených
Matrika (1848-1860), ev. Chleby 4, matrika narozených
Matrika (1854-1870), ev. Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1885-1899), ev. Chleby 7, matrika narozených
Matrika (1800-1868), ev. Chleby 3, matrika oddaných
Matrika (1868-1900), ev. Chleby 8, matrika oddaných
Matrika (1800-1839), ev. Chleby 9, matrika zemřelých
Matrika (1840-1889), ev. Chleby 10, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých (1800-1949), ev. Chleby 12, index k matrice
Index k matrice oddaných (1800-1949), ev. Chleby 11, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!