obec neznámá Pavský mlýn (neznámá)

Identifikace

ID31: 202385
ID32: 202385
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec neznámá Pavský mlýn (neznámá)

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1661-1679), Kouřim 3, matrika narozených
Matrika oddaných (1664-1677), Kouřim 3, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1664-1679), Kouřim 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!