část obce Zahrady (Tuchoraz)

Identifikace

ID31: 202301
ID32: 202301
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Brodské Zahrady
část obce Zahrady (Tuchoraz)

Nadřazená místa

obec Tuchoraz

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1864-1874), Český Brod 19, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1883), Český Brod 20, matrika narozených
Matrika narozených (1883-1895), Český Brod 21, matrika narozených
Matrika narozených (1896-1904), Český Brod 22, matrika narozených
Matrika oddaných (1873-1895), Český Brod 23, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1875-1890), Český Brod 24, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1890-1906), Český Brod 25, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!