část obce Drahnovský mlýn u Pekla

Identifikace

ID31: 201566
ID32: 201566
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Drahnovský mlýn u Pekla

Nadřazená místa

obec Heřmaničky

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených , oddaných a zemřelých - N (1651-1691), Arnoštovice 1, matrika narozených
matrika (1663-1688), M23PR / 01, matrika narozených
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - O (1654-1690), Arnoštovice 1, matrika oddaných
matrika (1660-1688), M23PR / 01, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1655-1710), Arnoštovice 1, matrika zemřelých
matrika (1664-1687), M23PR / 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!